Pondělí, 24 června, 2024

REFRESH se prezentoval před členy Evropské komise a monitorovacího výboru

Nejen samotný projekt REFRESH, ale i kroky, které již VŠB – Technická univerzita Ostrava společně s dalšími partnery pro úspěšnou transformaci Moravskoslezského kraje učinila, prezentoval dnes prorektor pro strategii a spolupráci VŠB-TUO a hlavní řešitel projektu Igor Ivan zástupcům Evropské komise a Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace.  Spolu s ním na setkání své projekty ucházející se o podporu z tohoto operačního programu představily i Ostravská univerzita a Slezská univerzita v Opavě.

„Mým cílem bylo přítomným objasnit, že jen pasivně nestojíme s nataženou dlaní, ale řadu věcí nezbytných pro úspěšné dosažení cílů projektu jsme už zahájili. Tedy že nečekáme, ale transformujeme a nabízíme komplexní řešení pro celý region. Myslím, že právě tímto přístupem jsme velmi zaujali a věřím, že projekt REFRESH naše aktivity zintenzivní a budeme mít společně s našimi partnery možnost stát se lídrem transformace Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region,“ uvedl Ivan.

Cílem projektu je propojit špičkové vědce, studenty a firmy v takzvaných živých laboratořích  a vytvořit tak unikátní inovační prostředí. Strategickými výzkumnými tématy jsou moderní energetika, nové materiály, robotizace a automatizace, ale také společenské dopady s transformací spojené. Kromě VŠB-TUO se na řešení bude podílet Ostravská univerzita a Moravskoslezské inovační centrum, zájem o spolupráci projevila celá řada firem.

Kromě projektu REFRESH univerzity v regionu předložily do OP ST také projekty LERCO (Life & Environment Research Center Ostrava), CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií) a EDEN Karviná.

Operační program Spravedlivá transformace je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech, tedy Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace.

Zdroj: smaragdova.cz

RELATED ARTICLES