Sobota, 22 června, 2024

Floristé z Jarova mají nejmodernější učebny v Česku

Nápad přeměnit nevyhovující budovu v areálu Střední odborné školy Jarov v jednu z nejmodernějších v Česku vznikl v roce 2015. S přestavbou se začalo v roce 2022 a od letošního roku už budova slouží studentům floristiky. 

Žáci Střední odborné školy Jarov mají od začátku letošního roku k dispozici nejmodernější floristické učebny v Česku. „Celá budova je označována jako inteligentní, což znamená, že za pomoci mnoha vnitřních i vnějších senzorů je řízeno klima budovy nejenom v oblasti teploty, ale i hladiny CO2. Velice důležité je speciální osvětlení pracovních ploch, kterému napomáhají i střešní světlíky přivádějící denní světlo. Budova má na většinové části zelenou střechu efektivně zadržující dešťové srážky a snižující tepelný ostrov města. Samozřejmostí je dostatečně velká retenční nádrž sbírající dešťovou vodu, ta se poté využívá pro zálivku zelených ploch v okolí. Před budovou je i parkoviště řešené technologií štěrkových zasakovacích trávníků, pod nímž jsou umístěny prokořenitelné boxy. I v tomto případě se jedná o nejmodernější zahradnickou technologii, která se používá při výsadbě městské zeleně a se kterou žáci školy přicházejí v rámci výuky do styku,“ popsal Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ). 

K nejmodernějším patří i samotné vybavení budovy. „Jednotlivá pracoviště jsou vybavena výškově nastavitelnými stoly, vybavenými veškerými aranžérskými nástroji, jako jsou tavné lepicí pistole, speciální floristické kleště a podobně. Nad každým stolem je zavěšená výškově nastavitelná elektrická přípojka pro potřebné nářadí. Do vybavení patří také digitální technologie, která pomáhá především pedagogům. Příkladem je vizualizér, který při hodině snímá ruce pedagoga a obraz přenáší na interaktivní obrazovku, což je skvělá pomůcka usnadňující názornost výuky,“ doplnil Miloslav Janeček.

Mladí floristé ze Střední odborné školy Jarov patří totiž k absolutní špičce floristiky v České republice. „Škola vysílá své žáky na řadu odborných soutěží, ze kterých pravidelně přivážejí řadu ocenění. Například v květnu 2024 zvítězil na nejprestižnější floristické soutěži Děčínská kotva žák školy Vojtěch Tužina a stal se juniorským mistrem České republiky ve floristice. Další žákyně skončila na krásném 4. místě. Několik prvních míst a titul mistra floristiky České republiky si ze soutěže odnesl stejně jako v roce 2021 student Filip Hrouda,“ dodal Miloslav Janeček. 

Rekonstrukce budovy vyšla na zhruba 50 milionů korun a proběhla za přispění zřizovatele školy hlavního města Prahy, hlavní část byla financována z Evropského strukturálního a investičního fondu, operačního programu Praha – pól růstu ČR.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JAROV, www.skolajarov.cz

Střední odborná škola Jarov spojuje hned několik různorodých zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické a sportovní. Nabízí vzdělávání ve čtyřletých studijních a tříletých učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitou, učební obory výučním listem. Na tříleté učební obory se dá navázat v rámci dvouletého denního nástavbového studia zakončeného maturitou. Škola zároveň zajišťuje výuku v oborech určených absolventům speciálních základních škol nebo žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Učební obory: instalatér, kamnář, klempíř, kominík, malíř, pokrývač, podlahář, sklenář, strojírenské práce, tesař, truhlář, zahradník, prodavač květin, zámečník, zedník. Maturitní obory: dřevostavby, management ve sportu, management ve stavebnictví, stavební obnova, technická zařízení budov, zahradnictví.

Zdroj: TZ Střední odborná škola Jarov, pear_media

RELATED ARTICLES