Pondělí, 24 června, 2024

Zapojte se do mapování městské třídy 28. října – Opavská

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) připravuje Koncepci městské třídy 28. října – Opavská. K tomu, aby se z ní stala plnohodnotná městská třída příjemná pro pohyb a pobyt lidí, můžou přispět i Ostravané. Stačí vyplnit pocitovou mapu.

Městské třídy jsou důležité ulice ve městě, po kterých se pohybuje mnoho lidí a sídlí na nich významné instituce. Najdeme na nich náměstí, parky a další významná veřejná prostranství, kde se lidé potkávají a tráví čas. Jsou to hlavní tepny městského života, a právě v jejich prostoru se život odehrává. Ulice 28. října a Opavská dohromady tvoří jednu z nich. Začíná u tanku v blízkosti Sýkorova mostu ve Slezské Ostravě a končí u hypermarketu Globus v Plesné. Je dlouhá 12 kilometrů a v jejím okolí bydlí zhruba 100 000 lidí, tedy asi třetina Ostravanů. Další tisíce lidí se na ní denně pohybují.

„Kvalita veřejného prostoru však neodpovídá tomu, kolik lidí v něm žije a každý den jím proudí. Problémů je celá řada. Kvalitní architekturu zakrývá množství nevkusné reklamy, veřejný prostor hyzdí neudržovaná zeleň a rozbitý mobiliář. Na mnoha místech městská třída nenabízí férově rozdělený prostor bezpečný pro všechny, kteří se v něm pohybují. To chce město Ostrava začít měnit,“ uvedla urbanistka ateliéru MAPPA Zuzana Paclová.

„O této městské třídě se bavíme opakovaně při řešení individuálních projektů, které mají za cíl zvýšení kvality území či jeho prostupnosti. Příkladem jsou dlouhodobě řešené projekty jako rekonstrukce Frýdlantských mostů, lesoparku Benátky, vznik jízdních pruhů pro cyklisty i rychlé zásahy, které efektivně poukázaly na důležitá místa na městské třídě. Opakovaně však narážíme na bariéru, kterou je obecné vnímání této ulice výhradně jako tranzitní komunikace pro rychlé spojení, nikoli jako ulice městského charakteru. V jejím okolí přitom žije velké množství lidí, další tisíce ji pravidelně využívají, sídlí zde důležité městské instituce. To vše ukazuje, jak významná je a že jedině koncepční přístup k ní může přinést její skutečný rozvoj,“ dodala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Koncepce popíše, jak se má třída proměnit, aby se z ní stala výkladní skříň města. Prostor, který bude občanům dobře sloužit. Bude myslet na velké změny, jako jsou přestavby křižovatek nebo vznik nových náměstí, ale i na detaily veřejného prostoru. Stanoví např. vhodné typy dlažby, laviček nebo způsoby výsadby zeleně.

„Proměna městské třídy je projektem na desítky let a její přípravou naplňujeme strategické cíle města Ostravy. Přípravu koncepce jsme v městském ateliéru zahájili v roce 2021 sběrem dostupných dat a analýzou území. Při dotazníkovém šetření mezi provozovateli maloobchodů jsme oslovili na dva tisíce podnikatelů. Uspořádali jsme setkání se zástupci města a městských obvodů a získali od nich cenný pohled správců území. Setkali jsme se také se zástupci významných aktérů v území, jako jsou správci sítí ČEZ či Veolia. V tuto chvíli se obracíme na širokou veřejnost, protože i názor občanů, jakožto uživatelů veřejného prostoru městské třídy, je pro nás důležitý,“ řekl ředitel MAPPA, městský architekt Ondřej Vysloužil.

Od 1. února do 20. března mohou občané vyplnit tzv. pocitovou mapu. Jde o interaktivní online dotazník, kam mohou zaznamenat, jak vnímají současný stav městské třídy. Naleznou ho na adrese www.pocitovemapy.cz/mapujememestskoutridu. Pomocí barevných bodů mohou zaznačit a okomentovat problematická i hodnotná místa ulice a blízkého okolí. Například kde se cítí bezpečně, kde jim chybí lavička či strom, nebo kde je často nepořádek. Informace od lidí, kteří zde žijí, pracují, příležitostně třídu navštěvují či jí občas projíždí, budou dalším podkladem pro připravovanou koncepci.

Koncepce bude dokumentem, který ukáže ideální cílový stav třídy a nastíní změny, které musí nastat. Poskytne jakýsi manuál, jak v příštích letech postupovat. Poslouží vedení města jako ucelený podklad pro rozhodování o klíčových změnách či investicích. Bude také obsahovat detailní informace pro plánování dílčích částí třídy. Ty mohou být užitečné pro jednotlivé aktéry v území (jako jsou soukromí majitelé či městské obvody), jejich činnost a plánované projekty.

Zdroj: poruba.ostrava.cz

RELATED ARTICLES