Úterý, 23 dubna, 2024

Začne výstavba dalšího parkovacího domu v Ostravě-Porubě

Výstavba druhého parkovacího domu za křídly Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě bude zahájena v červenci roku 2023, objekt má být dokončen za 35 týdnů. Nový parkovací dům nabídne dalších 64 parkovacích míst.

Celkové náklady přesáhnou 39 milionů korun bez DPH. Projektantem stavby byl Technoprojekt, a. s. Zhotovitel stavby, IPS Třinec a. s., přebere staveniště 10. července 2023. Stane se tak necelý rok poté, co parkování v okolí domu kultury již posílil první parkovací objekt se 74 parkovacími místy a jehož výstavba byla ukončena v srpnu 2022.

„Téma parkování je pro nás podstatné. V červnu jsme zpřístupnili nový parkovací dům u zoo s kapacitou 195 míst. Od března letošního roku může veřejnost využívat také 155 parkovacích míst takřka v centru města, pod budovou Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravské univerzity. Pokračujeme ve výstavbě parkovacího domu u městské nemocnice s kapacitou 465 míst k parkování. V různých fázích přípravy jsou také projekty parkovacího objektu za katedrálou nám. Msgre. Šrámka i parkovacího domu u krajského úřadu. Další parkovací místa budou k dispozici opět v centru Ostravy, pod objektem Nové Lauby,“ sumarizuje Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.

Parkovací dům sousedí s Domem kultury Poklad, který je nemovitou kulturní památkou, dokládající architekturu z konce 50. let 20. století s dochovanými původními prvky a je nedílnou součástí urbanismu Poruby. Oba parkovací domy byly připraveny v návaznosti na rekonstrukci Domu kultury Poklad a koncipovány tak, aby reflektovaly památkovou ochranu domu kultury a nepůsobily příliš rušivě. Horní patro dvoupodlažního parkovacího objektu je otevřené, ohraničené nevysokou atikou, zídkou vysokou 1,1 metru. Nad tuto plochu vystupuje konstrukce krytého schodiště. Spodní podlaží objektu je rovněž otevřené.

Území v okolí rekonstruovaného Domu kultury Poklad se proměnilo také díky revitalizaci přilehlého parku, která byla v gesci městského obvodu Poruba a spolufinancovalo ji město. „Do parku již byla instalována i fontána od Vladislava Gajdy, která byla v minulosti umístěna na Masarykově náměstí. Po výstavbě druhého parkovacího domu má městský obvod Poruba v úmyslu proměnit také další část parku přiléhajícího k ulici Čs. exilu, který by měl sloužit k aktivnímu odpočinku. Prostor nabídne lidem vskutku rozmanité možnosti trávení volného času, stane se tak jistě vyhledávaným místem,“ doplnila Lucie Baránková Vilamová, starostka městského obvodu Poruba.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES