Pondělí, 24 června, 2024

Většina lidí je se životem v Ostravě spokojena, zlepšili by čistotu veřejných prostranství

Jak se žije v Ostravě? Na tuto otázku se pokusilo odpovědět dotazníkové šetření, které se konalo mezi obyvateli na jaře letošního roku. Nyní jsou k dispozici podrobné výsledky. Podle nich je se životem a trávením času v Ostravě spokojeno 6 lidí z 10. 

Nejvíce pochvalných slov mířilo na dopravu ve městě, trávení volného času, školství, zdravotnictví a sociální služby. Naopak nejhorší známku si vysloužila kultura a chování obyvatel, čistota a vzhled veřejných prostor, bezpečnost ve městě a životní prostředí.

Šetření, které je jedním z mnoha podkladů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2023–2030, se od 6. března do 10. dubna zúčastnilo 5190 respondentů. Strategický plán se i nadále tvoří a obyvatelé budou mít i další možnosti, jak se do jeho tvorby zapojit (např. pocitové mapy, komunikace s týmem fajnOVA a zástupci vedení města na akcích pro veřejnost atd.).

Těší mne, že převažuje pozitivní odezva obyvatel na život v našem městě. Zároveň to ale vnímám jako velký závazek a současně i výzvu do budoucna. Výzkum totiž poukázal na oblasti, na které bychom se nyní měli výrazněji zaměřit. Současně plánujeme nadále obyvatele kvalitně informovat o všem, co se pro jejich spokojený život v Ostravě dělá. Mnohé oblasti totiž mohou být veřejností vnímány optikou let minulých. Reálná situace je však taková, že řada problémů je již vyřešena, případně jsou právě řešeny,“ upřesnila náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Doprava ve městě, trávení volného času, školství a zdravotnictví a sociální služby jsou nejlépe hodnocenými oblastmi života v Ostravě, průměrná spokojenost všech respondentů dotazníku je u těchto oblastí nad 60 %. Naopak nejhůře hodnotí respondenti kulturu a chování obyvatel, čistotu a vzhled veřejných prostor, bezpečnost ve městě a životní prostředí (průměrná spokojenost pod 50 %). Oblast kvality životního prostředí sice stále patří, v porovnání s dalšími oblastmi kvality života, mezi nejhůře hodnocené, ale oproti dotazníkovému šetření z roku 2016 je zde vidět výrazný posun ve vnímání zlepšení kvality životního prostředí mezi obyvateli – v roce 2016 se jednalo o z daleka nejhůře hodnocenou oblast (pod 30 %).

Trávení volného času je jednou z nejlépe hodnocených oblastí celkově i v hodnocení dílčích kategorií, u všech dílčích kategorií je průměrné hodnocení více než 60 %. Největší spokojenost je mezi respondenty s kulturními akcemi, jako jsou festivaly a koncerty. Vysoká spokojenost je také s kulturně společenským zázemím a relativně nejnižší je spokojenost s rodinnými, mateřskými a komunitními centry a spolkovou činností.

V dopravě respondenti hodnotí nejlépe službu a možnosti sdílených kol – bikesharing, které v Ostravě fungují od roku 2018. Naopak nejmenší spokojenost je u obyvatel s možnostmi parkování ve městě, v současné době se ale již řeší projekty – např. parkovací domy (u městské nemocnice, za katedrálou atd.). Pod 50 % spokojenosti je ještě také bezbariérovost města z pohledu cest pro kočárky, možností dopravy pro vozíčkáře a osoby s pohybovým omezením.

Město podporuje podnikání s pomocí Impact Hub Ostrava, Moravskoslezské inovační centrum a dalších organizací, které pomáhají začínajícím podnikatelům s rozjezdem jejich podnikání. Z výsledků dotazníku je však patrné, že 70 % dotazovaných z řad soukromých podnikatelů, OSVČ, zaměstnavatelů nezná možnosti podpory podnikání poskytované městem Ostrava a jeho organizacemi. Pozitivní zpětnou vazbou však je, že téměř polovina z dotazovaných podnikatelů nebo zaměstnavatelů se o těchto možnostech ráda dozví více informací. Zde je tedy prostor pro Ostravu k osvětě a šíření povědomí.

Závěrem zazněla otázka, jaká by dle obyvatel měla být Ostrava v roce 2030. Přáním většiny je, aby byla v tomto roce čistým, zeleným a moderním městem, které bude zároveň bezpečné, kulturní a přátelské ke svým obyvatelům i jeho návštěvníkům.

Celkové výsledky dotazníku naleznete zde https://fajnova.cz/vysledky-dotazniku. Výsledky dotazníkového šetření je možné si zobrazit a filtrovat také interaktivně pomocí PowerBI na tomto odkaze: https://fajnova.cz/dotazniky-power-bi.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES