Pondělí, 24 června, 2024

Tylův sad nedaleko Přírodovědecké fakulty OU projde celkovou revitalizací a úpravou

Tylův sad, nacházející se v blízkosti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, projde zanedlouho celkovou revitalizací a úpravou. Návrh nového moderního a přírodě blízkého parku byl zpracován v návaznosti na potřeby občanů a studentů univerzity. Park doplní nový mobiliář, pěší trasy i zeleň.

Autorem projektu je Ateliér38. Aktuálně proběhlo hodnocení nabídek na zhotovitele stavby, přičemž nejnižší nabídkovou cenu podala společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  Smlouva o dílo byla uzavřena, hotovo by mělo být do 22 týdnů od převzetí staveniště. Náklady dosáhnou 8,7 milionu korun bez DPH. Stavba si vyžádá i částečné dopravní omezení na ulici Olbrachtova, v úseku mezi ulicemi Nejedlého a M. D. Rettigové. Dílčí omezení provozu na komunikacích po obvodu parku nastane v době pokládání nových obrubníků a souvisejícího asfaltového povrchu v místě (toto omezení nastane pouze v době popsaných prací).  

V rámci stavby budou provedeny nové úpravy parkových zpevněných ploch z žulových dlažeb a mlatu. Budou provedeny sadové úpravy trávníků a zeleně, vysázeny nové stromy a keře. Park bude vybaven městským mobiliářem – parkovými lavičkami, stoličkami a koši na směsný a tříděný odpad. V parku také návštěvníky potěší odpočinkové dřevěné molo. Moderní podobu a úspornější provoz bude mít nové veřejné osvětlení,“ upřesnil náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

V rámci úprav dojde k odstranění asfaltových povrchů a jejich nahrazení novými mlatovými a dlážděnými chodníky. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do mrtvého ramene s přelivovou vpustí a zaústěním zpět do kanalizace.

Při výběru nových laviček a košů byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustnost a nadčasovou estetiku. V centrálním prostoru pak bude umístěno decentní bodové osvětlení,“ doplnil náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč. „Celý sad bude doplněn o vhodnou parkovou zeleň (stromy, keře a živé ploty), nebudou chybět ani trvalkové záhony a luční louky,“ dodal náměstek Boháč.

Stávající perspektivní zeleň bude v maximální míře zachována, ke kácení dojde jen u provozně nebezpečných dřevin, a také bude odstraněna nevzhledná keřová zeleň, celkem se jedná o 14 ks stromů a 234 m2 neperspektivních keřů. Vysazeno bude 8 lip, javor, habr, 4 jírovce a více než 70 ks keřů.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES