Úterý, 5 března, 2024

Staré zpevněné plochy nahradí v Ostravě zeleň

Čtrnáct nevyužívaných zpevněných ploch se díky finanční podpoře Norských fondů promění v ostrovy zeleně. Dalších pět ploch obvod opraví.

Letošní léto nabídlo vedra, která se obzvlášť ve městě snášejí dost těžce. Ulice, pokud v nich není dostatek zeleně, se dokážou rozpálit jako pec. I to je jeden z důvodů, proč se Poruba rozhodla proměnit čtrnáct asfaltových a betonových ploch v místa plná zeleně. Cílem je omezit působení tepelných ostrovů na místní mikroklima, zlepšit zasakování vody a přispět k rozkvětu městské zástavby.

„Je důležité, abychom v maximální možné míře uplatňovali opatření, která nám umožní adaptovat se na změny klimatu. Velmi účinné jsou právě zelené projekty, kdy jsou asfaltové a betonové plochy nahrazované zelení. Je to praktické, a navíc to zkvalitňuje veřejný prostor,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Zpevněných a dneska už nevyužívaných ploch je v Porubě spousta. Dříve sloužila jako hřiště. „Ve spolupráci s občany, kteří nám k tomu mohli dát zpětnou vazbu, jsme vytipovali čtrnáct míst, které nejsou v nejlepším stavu a většinou zejí prázdnotou. Na pěti z nich jsou zpevněné plochy dvě, jednu vždy z vlastního rozpočtu opravíme, druhou z dotace zazeleníme,“ řekla starostka.

Městský obvod na zazelenění získal finance z Norských fondů. „Bez této podpory bychom projekt nemohli uskutečnit. Díky němu nejenomže vytvoříme zelené plochy v místech, kde je momentálně asfalt a beton, ale vysadíme i více než sto nových stromů. Což je ohromné plus pro celou Porubu,“ sdělila starostka.

Celkově se zazelení 4600 metrů čtverečních území. Na deseti místech se budou sázet nové stromy a půjde o druhy, které jsou vhodné do městského prostředí. Na Podroužkově ulici vzniknou i levandulové záhony a u vozovny, na Havlíčkově náměstí a Řecké ulici bude asfalt a beton nahrazen trávou.

„V těchto lokalitách je velké množství stromů a vysazovat další by bylo kontraproduktivní. Stávající dřeviny by těm novým neumožnily kvalitní růst. Na ostatních místech zasadíme například jinany, kaštany, kultivary javorů, magnolie, muchovníky nebo okrasné jabloně,“ poznamenal místostarosta Richard Hanáčik.

Celkové náklady na ozelenění ploch se vyšplhají na 20 milionů korun, devadesát procent částky dostane Poruba z Norských fondů. Práce budou hotovy do konce tohoto roku.

V pěti lokalitách, kde jsou plochy dvě, Poruba mimo projekt vždy jednu opraví. Jde o dvě místa na ulici Matěje Kopeckého a po jednom na náměstí Boženy Němcové a ulicích Jana Šoupala a Řecká.

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Zdroj: poruba.ostrava.cz

RELATED ARTICLES