Sobota, 20 července, 2024

Pořadatelským městem Setkání hornických měst a obcí pro rok 2023 je Ostrava

V září příštího roku se v Ostravě uskuteční 27. Setkání hornických měst a obcí České republiky. Lidé si budou moci v rámci připravované série různých akcí připomenout nejen hornické tradice a historii, ale připravován je i další kulturní program. 

Pořadatelským městem této výjimečné akce se stala Ostrava poté, co její zástupce převzal 24. září 2022 první putovní insignii v rámci slavnostního 26. setkání v Kutné Hoře. Do Ostravy tak cestovalo světlo sv. Barbory. Pořadatelské město v příštím roce převezme do opatrování též putovní prapor Setkání a flek.

„Jsem velmi rád, že se setkání hornických měst vrací po letech opět do Ostravy. Nález černého uhlí v polovině 18. století ovlivnil zásadním způsobem budoucnost našeho města a osudy lidí v něm na dalšího čtvrt tisíciletí. Je proto nesmírně důležité si hornickou minulost Ostravy připomínat a čerpat z ní poučení i hrdost. Lidé budou moci navštívit hornickou slavnost FAJRONT, speciální mši svatou, různé besedy, exkurze a komentované prohlídky. Ostrava opět přivítá velkolepý hornický průvod a připomene si hornické zvyky v rámci slavnostních ceremoniálů, uděleny budou ceny Český permon. Akce to bude mimořádná a už se na ni moc těším,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

Setkání hornických měst jsou pořádána od roku 1997, kdy se v září poprvé uskutečnilo v Příbrami. Do Ostravy tato slavnostní událost zamířila dvakrát, v září roku 2000 se setkání konalo v Ostravě-Petřkovicích, v červnu roku 2005 v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích. Organizátorem Setkání hornických měst a obcí České republiky je vždy Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, spolu s daným pořadatelským městem. Součástí programu setkání je udělování ocenění Český permon v pěti kategoriích osobnostem či institucím, které se v uplynulém roce významně zasloužily o rozvoj hornických tradic v oblastech – hornický folklor, záchrana technických památek, počin roku, celoživotní dílo a mimořádnou cenu uděluje pořadatelské město. 

 „Za hornický stav jsme nesmírně poctěni, že 27. setkání se uskuteční v krásné a hornické Ostravě, neboť Ostrava byla, je a vždy bude hornická, ač se zde již netěží. Příprava takto velké akce je velmi náročná, a proto naše velké poděkování patří vedení města a celému realizačnímu týmu. Ostrava přivítá nejen hornický stav z České republiky, ale rovněž delegace ze zahraničí, a již nyní se všichni těšíme,“ zhodnotil přípravy na Setkání 2. místopředseda Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky Václav Dorazil.

Město Ostrava připravuje akci FAJRONT!!! jež upamatuje na hornickou a prvorepublikovou minulost, obsáhne výstavní expozice, ukázky hornických přístrojů, techniky, oděvů a krojů. Program zahrne i kulturní a hudební vystoupení. Aktuální informace budou zveřejňovány na webu fajront.ostrava.cz.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES