Pondělí, 4 března, 2024

Ostrava rozvíjí čtenářskou gramotnost dětí a jejich vztah ke knihám

Čtenářská gramotnost je pro děti klíčová, město pokračuje v podpoře celé řady čtenářských projektů, mezi které náleží například besedy se spisovateli, rozličné čtenářské dílny, ale také dovybavení školních knihoven anebo vzdělávací aktivity, kdy děti přímo v tiskárně vidí, jak se tiskne kniha. 

Město v letošním roce podpořilo na tři desítky projektů ostravských škol částkou takřka 2,2 miliony korun. Díky financím města vznikly v uplynulých letech i nové školní knihovny, další byly dovybaveny.

Náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová považuje veškeré aktivity související s podporou dětského čtenářství za velmi důležité: „Čtenářská gramotnost je jedna z nejzásadnějších kompetencí ve vzdělání. Každý den čelíme dezinformacím a fake news, musíme si ověřovat informace a bez umění číst se v dnešním světě nezorientujeme. V poslední době podle šetření PISA ve čtenářské gramotnosti stagnujeme, na což reagujeme podporou čtenářské gramotnosti na našich školách, a to jak formou vybavení školních knihoven a podporou pozic školních knihovníků, tak v podobě vzdělávacích aktivit na podporu čtenářské gramotnosti a čtenářství.

Jednotlivé školní projekty byly letos podpořeny částkou v rozsahu od 40 000 do 200 000 korun. Mezi podpořenými projekty byla aktivita Základní školy generála Zdeňka Škarvady s názvem Jak se rodí kniha. Škola zorganizovala několik besed a workshopů se spisovateli i ilustrátory, např. se spisovatelem Janem Opatřilem, Vojtěchem Juríkem či výtvarníkem Davidem Vávrou. Do procesu výroby knih žákům umožnila nahlédnout tiskárna Printo. Ve školní knihovně byly organizovány pravidelné čtenářské i speciální knihovnické lekce, během kterých si děti mohly vytvořit vlastní „knížku,“ včetně ilustrací. Detailněji ZDE.

A vášeň malých čtenářů rozvíjí také knihovna Základní školy a mateřské školy Krestova 36A. Do školní knihovny byla pořízena řada nových titulů pro malé i starší čtenáře, škola se snaží pokrýt co nejširší škálu zájmů čtenářů. K doplnění knižního fondu opět dopomohlo finanční podporou město Ostrava. Více k projektu ZDE.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského zorganizovala v říjnu letošního roku pro žáky sedmých až devátých tříd besedu s Petrem Hruškou, autorem básnických sbírek a držitelem Ceny Magnesia Litera za poezii. Tématem besedy byla samozřejmě poezie. V listopadu za sedmdesáti žáky šestých až devátých tříd zamířil herec Vladimír Polák, který v rámci projektu Celé Česko čte dětem žákům přečetl různé ukázky, volil pohádkové příběhy z dalekého Tibetu i pověst vztahující se k životu ostravských horníků. Žáky však zajímal také divadelní život hosta, na závěr besedy připravily děti scénku ze hry Dlouhý, Široky a Krátkozraký. Blíže k aktivitě ZDE.

Ostrava ale též finančně podpořila projekty, které lásku ke čtení rozvíjejí takřka od narození. Řadu let tak rodiče ve městě narozených dětí mohou v případě zájmu získat sady S knížkou do života, projekt zajišťuje Knihovna města Ostravy. Na projekt pro nejmenší pak navazuje Knížka pro ostravského prvňáčka, opět projekt ostravské knihovny. Publikaci mohli poprvé získat ostravští prvňáčci, kteří usedli do lavic v září 2023. I tento projekt byl financován městem.

Zásadnost čtenářské gramotnosti dětí a její permanentní podporu města připomíná také náměstkyně primátora pro kulturu Lucie Baránková Vilamová: „Ostrava projekt S knížkou do života podporuje dlouhodobě a je jedním z prvních v zemi, které cíleně tímto způsobem směřovalo pozornost rodičů narozených dětí ke čtení. Čtení rodičů (prarodičů) a dětí přináší nejen společně strávený čas, ale ukazují nejmenším zatím neprobádaný svět, přispívá později i k lepším výsledkům ve studiu. Pro rodiny nejmenších, kteří třeba zatím nenavštěvují žádnou školu, mám dobrou zprávu. V případě zájmu lze sady projektu S knížkou do života získat v Knihovně města Ostravy. Stejně tak jsou pro zájemce v naší knihovně stále k dispozici knížky pro ostravské prvňáčky s názvem Nevšední den knihovnice Květy. A pro prvňáčky knihovna připravila také roční registraci zdarma.“

Díky finanční podpoře města může sadu S knížkou do života získat každé dítě mladší dvou let, které má trvalé bydliště v Ostravě. Sady nejsou volně dostupné na knižním trhu. Projekt S knížkou do života úspěšně funguje od roku 2018 a stále se vyvíjí. Od počátku se na něm podílí také ostravská knihovnice Helena Dlouhá, která za výjimečný přínos podpory čtenářské gramotnosti našich nejmenších a mimořádné tvůrčí aktivity získala celostátní ocenění MARK Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Podrobnější informace ke zmíněným projektům naleznete na webu Knihovny města Ostravy.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES