Sobota, 2 března, 2024

Nová radnice se zařadila mezi národní kulturní památky

Vláda České republiky na svém zasedání schválila návrh ministerstva kultury, který prohlašuje ostravskou Novou radnici za národní kulturní památku. Ostravské dominantě, vystavěné v období první československé republiky, se tak dostalo oficiálního vstupu mezi nejvýznamnější a nejlépe dochovanou část českého kulturního dědictví.

Nová radnice v tehdejší Moravské Ostravě vznikala během let 1925 – 1930. Dvoukřídlá budova s vyhlídkovou věží byla slavnostně otevřena 28. října 1930, na výročí vzniku samostatného státu. Autory jejího návrhu jsou architekti František Kolář a Jan Rubý. Její stavba vyšla na 52 milionů korun (výše průměrného měsíčního platu ve 30. letech činila zhruba 800 korun). 

Doposud se jedná o nejrozsáhlejší radniční komplex v České republice (a patrně i na celém území bývalého Československa), s nejvyšší radniční věží. Ta je vysoká 85, 6 metrů, přičemž ve výšce 73 metrů se nachází oblíbená vyhlídková terasa. V 90. letech prošla radnice rekonstrukcí, která, mimo jiné, vrátila reprezentativním interiérům podobu z prvorepublikových let.

Spolu s Novou radnicí v Ostravě vláda schválila rozšíření počtu národních kulturních památek o dalších 17 položek. Ve 14 případech se taktéž jedná o radniční komplexy. Návrh na vyhlášení připravuje Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Návrhy na zařazení do seznamu národních kulturních památek musí na rozdíl od kulturních památek, které vyhlašuje samo Ministerstvo kultury, projednat vláda.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES