Středa, 12 června, 2024

Lidé v Ostravě-Třebovicích mohou sportovat v nové hale

Výstavba nové sportovní haly v Ostravě-Třebovicích byla dokončena. Velkorysý prostor nahradil předchozí tělocvičnu Jednoty Orel Ostrava-Třebovice, která již neodpovídala potřebám sportovců. Zhotovitelem stavby byla společnost HSF System SK, autorem projektu bylo PROJEKTSTUDIO EUCZ. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 12. ledna 2022.

Náklady na stavbu přesáhly 81 milionů korun bez DPH. Nová hala, která je situována poblíž Třebovického parku, bude využívána primárně pro volejbal, ale také moderní gymnastiku, florbal, badminton, stolní tenis, atletiku a jiné sporty. Využívat ji k pohybu však bude i sportovní veřejnost, poslouží též k tréninkům sportovních klubů a jednot (Sokol, Orel, sportovního klubu Slavie, SDH Třebovice).

Sport podporujeme významně dlouhodobě a mnoha způsoby. Nová sportovní hala přinese lidem odpovídající prostor k trávení volného času a možnost pohybu, jistě přispěje i zdejšímu komunitnímu způsobu života. Byť projekt na počátku provázely obtíže v podobě pandemií stiženého stavebního trhu, kdy zhotovitelem objektu byl dodavatel, který se při hodnocení nabídek umístil na šestém místě, díky úsilí všech zúčastněných byla stavba dokončena a může sloužit sportovní veřejnosti. Děkuji všem, kteří se na projektu podíleli a pomohli jej dovést do zdárného cíle,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města. Město také podalo žádost o spolufinancování stavby ve výši 20 milionů korun prostřednictvím dotačního programu Národní sportovní agentury, přičemž byla žádost Národní sportovní agentury schválena.

„Pokud spolupráce se všemi zapojenými subjekty, jako jsou město, městský obvod nebo autoři projektu, skvěle funguje, tak je možné dotáhnout v požadovaném termínu a kvalitě i takový projekt, který měl na začátku obtíže způsobené tehdejší složitou situací. Přejeme všem amatérským i profesionálním sportovcům, aby jim nová hala sloužila jako pevný základ k jejich sportovním výkonům,“ uvádí Miroslav Krop, ředitel závodu Ostrava, stavební skupina HSF System.

Hala je umístěna na okraji fotbalového areálu, objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 27 x 45 metrů a výšce 13 metrů. Přízemí haly je opláštěno kamenným obkladem soklové části a navazuje tak na kamenné oplocení sousedního parku. K budově haly je přistavěno její zázemí. Vstupní prostor budovy obsáhl recepci, vlastní halu, společenskou místnost, toalety i vstup do nářaďoven. V patře jsou pak šatny pro sportovce a klubovna. Součástí interiérového vybavení je také typové sportovní vybavení (ribstoly, lavičky, žíněnky, tenisová síť, volejbalové i badmintonové sítě a mnohé další). Hala i přístavba jsou opláštěny dřevěným obkladem, s prolomením v místě skleněných okenních a dveřních výplní.

Podél obslužné komunikace je pak 19 parkovacích stání pro osobní automobily a dvě stání pro vozidla handicapovaných osob. Ve vzdálenosti zhruba 60 metrů od haly je zastávka tří autobusových linek projíždějících přes Třebovice. Dešťové vody jsou svedeny do akumulační nádrže a využívány pro potřebu zálivky stávajícího hřiště. „Věřím, že nová sportovní hala bude dobře sloužit všem sportovcům, kteří ji budou užívat. Jsem rád, že ji budou moci využívat i naše spolky, protože orlovna, kde se dosud ke svým aktivitám scházely, je v havarijním stavu. Nyní je uzavřena a probíhá boj za její záchranu. Nová hala poskytne moderní zázemí také divákům, takže očekáváme, že zde budou probíhat i soutěžní utkání a turnaje. V životě našeho městského obvodu bude provoz tohoto sportoviště novým významným prvkem, protože v dané lokalitě dojde ke zvýšení pohybu automobilů i osob. Jsem však přesvědčen, že obavy některých místních občanů se nakonec nenaplní. V této souvislosti budeme také hledat možnosti vybudování dalších parkovacích míst v okolí haly. Chci rovněž poděkovat všem, kdo se na vzniku haly podíleli a přispěli k jejímu zdárnému dokončení. Za trpělivost děkuji i sousedům v okolí dnes již bývalého staveniště. Jak už to u takových staveb bývá, museli se vypořádat se zvýšeným hlukem a provozem těžké stavební techniky,“ uzavřel Jiří Volný, starosta městského obvodu Třebovice.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES