Sobota, 20 července, 2024

Letní jízdní řád MHD v Ostravě umožní zahájení stavebních prací. Zmodernizuje se zastávka Karolina a tramvajová trať u koncertního sálu.

„Uvědomujeme si, že letní stavby přinesou nepříjemná omezení na páteřní tramvajové trase v centru města. Předem cestujícím děkujeme za trpělivost. Víme, že pro cestující i obyvatele Ostravy jsou letní výluky MHD nevítanou záležitostí. Proto se vždy snažíme společně s městem a obvody sezónní stavební činnost pečlivě koordinovat. V letních měsících je MHD zatížena méně než v průběhu roku, a proto zásadní výluky směřujeme na toto období. Chceme Ostravanům zvýšit kvalitu cestování a věříme, že po skončení výluk ocení přínosy staveb,“ uvádí Daniel Morys, generální ředitel DPO a předseda představenstva.

Modernizace tramvajové trati na ul. 28. října znamená kompletní výměnu konstrukce tramvajové tratě v délce přes 400 metrů dvoukolejně za unikátní pevnou jízdní dráhu, která zajistí tišší provoz tramvají. Nové bude i vybavení zastávky Krajský úřad. Investice vyjde téměř na 80 milionů korun a DPO usiluje o dotaci EU.

Prakticky tak od 1. července do 16. srpna dojde k úplné silniční uzavírce ul. 28. října v úseku ul. Bozděchova a Na Jízdárně. Objízdná trasa individuální automobilové dopravy (IAD) bude přes ul. Železárenskou a Výstavní. Tramvaje budou odkloněny přes Vítkovice. Ve vyloučeném úseku na ul. 28. října bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Příjezd do ulice 28. října bude v době prací na tramvajové trati reálný pouze ze směru od náměstí Republiky. Aktuální uzavírky komunikací povolené odborem dopravy magistrátu či oznámené jinými úřady naleznete v odkazu https://1url.cz/z1eYx.

„V prostoru ulice 28. října pokračují od loňského roku také přípravné práce rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu. První fáze stavebních prací nyní negeneruje uzavírky, koordinován je výjezd staveništní dopravy s pracemi vedenými na stavbách Dopravního podniku Ostrava. Dne 27. června 2024 budou zahájeny práce na výkopu stavební jámy, její vyhloubení předpokládáme do listopadu 2024. Následovat budou práce k zakládání objektu koncertního sálu. Stavební práce druhé fáze výstavby by měly být dokončeny v roce 2027,“ přiblížil Břetislav Riger, náměstek primátora. V této lokalitě je zamýšlena také výstavba nového parkovacího domu s kapacitou až 600 parkovacích míst a výstavba tzv. Černé kostky. Obě zmíněné stavby však nyní žádné změny v dopravě nezapříčiňují.

Estetizace zastávky Karolina zajistí cestujícím nové rozšířené zastřešení, rozšíří se i přechod pro chodce. Zastávka se má také díky speciálně instalované světelné technologii stát další vizuálně atraktivní částí města. Investice vyjde téměř na 30 milionů korun. V úseku ul. Poděbradova a Na Karolině je plánována od konce července úplná silniční uzavírka až do září 2024. Objízdná trasa IAD povede po ul. Těžařská a K Trojhalí. Po zahájení prací vzniknou provizorní tramvajová nástupiště v těsné blízkosti zastávky. O třech víkendech v září počítá DPO i s výlukami tramvajového provozu. Autobusy č. 21, 81 a 99 budou od 1. července zastavovat na provizorních nástupištích na ul. Těžařská a Poděbradova.

Od 1. července do 1. září proběhne na ul. Nádražní i rekonstrukce parovodu, a to v prostoru mezi tramvajovou zastávkou Muglinovská a křižovatkou Nádražní x Myslbekova. Objízdná trasa IAD bude po ul. Suchardova, Sokolská třída a Muglinovská. Úsek Důl Jindřich – Hlavní nádraží bude zajištěn náhradní autobusovou dopravou.

Detailní informace o celkovém letním provozu MHD včetně výluk najdou zájemci na webu dpo.cz/leto2024.

Zdroj: dpo.cz, ostrava.cz

RELATED ARTICLES