Pondělí, 22 července, 2024

Klíče pro budoucnost našich dětí otevírají bránu k modernizaci učeben zájmového vzdělávání

Střediska volného času (SVČ) a Dům dětí a mládeže (DDM) na území statutárního města Ostrava se brzy dočkají dalšího výrazného zkvalitnění odborných multifunkčních učeben, jakož i učeben virtuální a rozšířené reality. Stane se tak díky projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí III,“ navazujícímu na dříve realizované projekty. Rada města schválila podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V současné době bylo vydáno a podepsáno i rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Projekt si klade za cíl zvyšovat úroveň zájmového vzdělávání dětí a mládeže v oblastech přírodních věd, polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi. Jeho náplň tak zároveň odráží nové trendy, potřeby a inovativní metody ve vzdělávacím procesu.

„Klíče pro budoucnost našich dětí III v zásadě představují sloučení několika samostatných projektů, které se týkají dohromady osmi budov, ve kterých fungují tři střediska volného času a jeden dům dětí a mládeže. Tato zařízení jsou pochopitelně našimi příspěvkovými organizacemi,“ upřesnila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. „Konkrétně se jedná o tři budovy Střediska volného času Korunka v Mariánských Horách, stejný počet objektů Domu dětí a mládeže v Porubě a po jedné budově v případě Střediska volného času Moravská Ostrava, jakož i Střediska volného času Ostrava – Zábřeh. Součástí jejich modernizace a rozšíření je také plná konektivita těchto bezbariérových objektů.“

Vlastní práce na realizaci projektu začnou ještě v průběhu letošního června, skončit by měly závěrem roku 2025.  Dotknou se objektu v ulici Gurťjevova (SVČ Ostrava – Zábřeh), dále pak budov v ulicích Korunní, Bohuslava Martinů a Čkalovova (SVČ Korunka), Marie Majerové, Polská a Karla Svobody (DDM Ostrava – Poruba), stejně jako objektu v ulici Ostrčilova (SVČ Ostrava – Moravská Ostrava).

Náklady si dohromady vyžádají přibližně 37,26 milionů korun, z toho přes 31,64 milionu pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zbývající částku uhradí statutární město Ostrava. 

„Klíče pro budoucnost našich dětí III“ synergicky navazují na předcházející projekty „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy“ a „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“. Jejich prostřednictvím bylo od roku 2010 na zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů poukázáno celkem téměř 28 milionů korun. Aktuální objem prostředků je tedy rekordní a svou výší překonává součet objemu financí v obou předcházejících projektech. 

Zdroj: Statutární město Ostrava

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES