Pondělí, 22 července, 2024

Jaké jsou změny v oblasti nového stavebního zákona a počtu stavebních úřadů na území města Ostravy?

Od 1.7.2024 je účinný nový stavební zákon a na něj navazující vyhlášky. Současně dochází ke sloučení některých stavebních úřadů v Ostravě, a to zejména stavebních úřadů, disponujících jen malým počtem zaměstnanců, kdy je komplikované zajistit jejich plnohodnotnou činnost v době jejich absence z důvodu řádné dovolené, nemocenské apod.

Nové znění stavebního zákona i na něj navazujících vyhlášek lze stáhnout ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj.

Od tohoto 1. 7. 2024 tedy bude bude na území města Ostravy:

 • Stavební úřad magistrátu města
 • 5 stavebních úřadů městských obvodů
Mapa návrhu nové působnosti stavebních úřadů na území města. Autor: MMO

Kde najdu stavební úřad ve městě a pro jaké území vykonávají svou činnost?

1)      Magistrát města Ostravy

Pro správní obvod Ostravy a Ostravy jako obce s rozšířenou působností

2)      Městské obvody

Působnost obecního stavebního úřadu budou pro vyjmenované stavby dále vykonávat tyto městské obvody:

 • Slezská Ostrava
  • ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Michálkovice, Radvanice a Bartovice,
 • Moravská Ostrava a Přívoz
  • ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice,
 • Ostrava-Jih
  • ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice,
 • Vítkovice
  • ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves,
 • Poruba
  • ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Krásné Pole, Plesná, Martinov, Pustkovec, Třebovice, Svinov, Polanka nad Odrou
 • Magistrát města Ostravy je obecním stavebním úřadem, který povoluje stavby dle stavebního zákona. Některé činnosti stavebního úřadu a povolování některých staveb jsou Statutem města svěřeny stavebním úřadům městských obvodů. Zde nedochází ve vazbě na nový stavební zákon k podstatným změnám. Rozsah staveb povolovaných magistrátem a městskými obvody zůstává v podstatě shodný se současným a veřejnosti známým zažitým stavem.

Jaké stavby budou povolovat stavební úřady městských obvodů?

Působnost, která je svěřena městským obvodům, je uvedena v Příloze číslo 1 Statutu města. Uvedené městské obvody jsou stavebními úřady a jako takové vykonávají působnost ve věcech stavebního řádu, a předpisů vydaných k jeho provedení, pro následující stavby a záměry:

 • jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 stavebního zákona, povolované samostatně nebo v souboru staveb,
 • změny dokončených staveb a rekolaudace, povolované samostatně nebo v souboru staveb,
 • ostatní stavby, pokud budou povolovány v souboru staveb, kde stavbou hlavní bude stavba svěřená (tj. stavba jednoduchá, změna dokončené stavby či rekolaudace),
 • vodní díla související se stavbami jednoduchými či podmiňující stavby jednoduché, související se změnami dokončených staveb a rekolaudacemi, související se stavbami pozemních komunikací (silnic II. třídy, silnic III. třídy, místních komunikací a účelových komunikací),
 • povolovaná samostatně nebo v souboru svěřených staveb,
 • technická infrastruktura ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (s výjimkou nesvěřených staveb vodních děl), povolovaná samostatně nebo v souboru svěřených staveb;
 • Silnice II. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace a účelové komunikace, povolované samostatně nebo v souboru svěřených staveb,
 • změny využití území,
 • dělení nebo scelení pozemků,
 • stanovení ochranného pásma týkající se jednoduché stavby,

Statutem města je současně uvedeno, že v jednotlivých odůvodněných případech může Magistrát města Ostravy stanovit jinak.

Co to znamená, že Magistrát města Ostravy vykonává činnost stavebního úřadu pro správní obvod Ostravy a Ostravy jako obce s rozvířenou působností?

Magistrátu města vzniká nově dle § 34a nového stavebního zákona povinnost pro správní území obce s rozšířenou působností (tedy mimo vlastní území města Ostravy) povolovat stavby:

 • bytové domy
 • silnic II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace,
 • technické infrastruktury, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství
 • vodních děl, a to včetně staveb tvořících s nimi soubor staveb. Příkladmo lze uvést, že pokud bude vodní dílo součástí stavby rodinného domu (například rodinný dům s čističkou odpadních vod), kterou by za jiných okolností vydával stavební úřad obce ve správním území ORP (např. Šenov, Vratimov…), bude napříště takovou stavbu povolovat Magistrát města Ostravy.

Pro které obce bude Magistrát města Ostravy zajišťovat činnosti stavebního úřadu?

Magistrát města Ostravy bude zajišťovat činnost obecního stavebního úřadu pro správní území města Ostravy, současně ale také nově (dle nového stavebního úřadu) převezme část agendy, kterou vykonávaly na území ORP stavební úřady ve:

 • Vratimově (území obcí Vratimov, Horní Datyně),
 • Brušperku (Košatka nad Odrou, Stará Ves nad Ondřejnicí),
 • Šenově u Ostravy (Šenov u Ostravy, Václavovice u Frýdku-Místku),
 • Velké Polomi (Velká Polom, Horní Lhota u Ostravy, Dolní Lhota u Ostravy, Čavisov) a
 • Bílovci (Klimkovice, Olbramice, Zbyslavice, Vřesina u Bílovce)

Zdroj: ostrava.cz

Foto vytvořila umělá inteligence

RELATED ARTICLES