Sobota, 22 června, 2024

Dotační program Tvoříme prostor aneb proměňte svůj kousek Ostravy

Tvoříme prostor je dotační program na podporu aktivit a projektů ve veřejném prostoru. Cílem je podpořit komunitní život, zkvalitnit a zvelebit veřejná prostranství ve městě. Pátý ročník tohoto programu byl schválen koncem roku 2021, žádosti bylo možné podávat do letošního května.

Na červnovém zasedání zastupitelé schválili dotace a uzavření smluv poslední, páté výzvy.

Co znamená program Tvoříme prostor? Přináší řešení pro nápady aktivních občanů nebo neziskových institucí pro tvorbu veřejného prostranství dle jejich představ. Ulice, náměstí, parky, chodníky i zeleň, která neslouží pouze jednotlivci, ale široké veřejnosti, jsou právě tím prostorem pro realizaci těchto námětů,“ řekla náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Hodnocení projektů probíhá ve 3 kolech. Do 5. výzvy bylo přihlášeno celkem 9 projektů. Odborná komise doporučila zastupitelstvu města podpořit dotací čtyři projektové záměry v celkové výši 1, 76 milionu korun. Celkově bylo za 5. ročník programu podpořeno 8 projektů celkovou částkou 3, 627 milionu korun.

Peníze je možné žádat na úpravu prostoru, který slouží k odpočinku, společnému trávení volného času s rodinou, přáteli, sousedy nebo dalšími. Podporována jsou pikniková místa, komunitní zahrady, využití a zpřístupnění vnitrobloků, dětská hřiště, venkovní herny, smyslové zahrady, vzdělávací prvky a podobně,“ upřesnil náměstek primátora Aleš Boháč.

Zastupitelé tedy podpořili tyto projekty:

  • Tvoříme prostor v MŠ Slavíkova vytváří komunitní prostor pro rodiny MŠ Slavíkova, otevřen je také veřejnosti. V zahradě bude zbudován altán, který je určen k setkávání. Dále bude areál vybaven lavičkami, houpačkami, skluzavkou ve svahu a lanovkou. (500 tisíc korun)
  • Společně na zahradě má za cíl revitalizovat zahradu MŠ P. Lumumby 25, která je celoročně přístupná veřejnosti. Aktivity zahrnují všechny věkové kategorie obyvatel města. Vyměněna bude poškozená herní soustava pro děti a přibude herní prvek – bahniště. Do areálu budou umístěny vyvýšené záhony, opraven bude haptický chodník a založeny budou okrasné záhony. (490 tisíc korun)
  • Sejdeme se na dvorku je projektem Bytového družstva U Arény, jehož cílem je snaha obnovit tradice setkávání obyvatel domů. V lokalitě bude umístěn mobiliář, zvýšené záhony, ohniště, herní prvky jako zahradní kuželky, pingpongový stůl nebo tabule pro děti, a dále kompostér a altán. (500 tisíc korun)
  • Projekt Komunitní prostor ‚pod kaštanem‘ má za cíl přeměnit prostor pod vzrostlým kaštanem na místo pro setkávání – komunitní aktivity, přednášky apod. v areálu Českého červeného kříže Ostrava. V prostoru bude umístěno dřevěné orchestřiště a další mobiliář, zahradní krb, vyvýšené záhony, budou realizovány výsadby. (270 tisíc korun)

Žadatelem o dotaci může být nepodnikající fyzická osoba, nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, družstvo, nadace, nadační fond atd. Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt je 500 tisíc. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků pro celý dotační program je 9 milionů korun.

Od roku 2017 již Ostrava podpořila částkou 13 814 000 korun 49 nápadů. Mezi místa, která lidé upravovali, patří třeba Naše zahrádka v Porubě, na které už loni sklízeli jahody, kedlubny a patizony, nebo piknikové místo Na Honculi, oblíbené odpočívadlo s ohništěm pro cyklisty i turisty vedle řeky Odry. Patří sem ale také úpravy v plesenském parku, prostor u domu seniorů v Krásném Poli a mnohá další.

Nový ročník programu 2023–2024 potrvá do 31. prosince 2025. Více informací najdete na www.tvorimeprostor.cz, webových stránkách města, Facebooku, Instagramu nebo na e-mailu tvorimeprostor@ostrava.cz.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES