Pondělí, 24 června, 2024

Dětský rehabilitační stacionář získal speciální pomůcky pro své malé klienty, věnovala je dobročinná organizace Saves help

Dětský rehabilitační stacionář (DRS), který se o hendikepované děti stará více než 30 let a je ojedinělým zařízením svého druhu, získal čtyři speciální vertikalizační stojany v několika velikostech za více než 300 tisíc korun. Pomůcky stacionáři, který nabízí komplexní rehabilitační léčbu především předškolákům, věnovala dobročinná organizace Saves help sdružující profesionální hokejové brankáře.

Stacionář pečuje o klienty s dětskou mozkovou obrnou a genetickými a metabolickými vadami. O 28 dětí do 7 let se v denním pobytu starají fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotní sestry, rehabilitační lékaři, logoped, psycholog i speciální pedagogové.

„Náš dětský rehabilitační stacionář je jedinečný v rámci celé České republiky komplexností poskytované péče. Jako jediný v republice také může školit takzvaný Bobath koncept, který nabízí komplexní přístup k dětem s různým stupněm postižení. O malé klienty se stará tým skutečných profesionálů, který pro ně vybral pomůcky přesně podle jejich potřeb. Poděkovat chci všem, kteří se zasloužili o to, že je můžeme začít používat a že začnou dětem pomáhat,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Celková hodnota pomůcek je 315 866 korun, jedná se přitom o nejvyšší částku, kterou organizace Saves help zatím v rámci jednoho daru věnovala. DRS pro práci s malými klienty získal pomůcky Baffin (70 tisíc korun), Coco (60 tisíc), Lori (54 tisíc) a Galileo (131 866 korun).
Když jsme Saves help zakládali, naším snem a velkým cílem bylo pomoct nějaké instituci darem pomůcek, které budou lidem pomáhat na denní bázi. To se povedlo po necelých třech letech našeho fungování a za to patří velký dík především našim členům, mým brankářským kolegům a fanouškům, kteří nás celou dobu velmi podporují. Máme z toho obrovskou radost a žene nás to stále kupředu. Věříme, že podobných příležitostí pomoci bude přibývat,“ řekl zakladatel organizace, hokejový brankář Šimon Hrubec, který je součástí českého týmu na zimních Olympijských hrách v Pekingu.

Pomůcky si vybral přímo Dětský rehabilitační stacionář a podle potřeb dětí je upravila společnost Medesa care, která se bude i nadále starat o jejich servis.

„Vybírali jsme velmi pečlivě, na základě našich dlouholetých zkušeností při práci s neurologicky postiženými dětmi, aby byly maximálně užitečné pro většinu z nich. Jedná se o  vertikalizační stojany v několika velikostech, které jsou schopny se se svými specifickými funkcemi individuálně přizpůsobit anatomickým potřebám jednotlivců. Vibrační plošina Galileo je vhodná pro všechny děti a bude pro své kondiční účinky neocenitelným pomocníkem,“ uvedla primářka DRS Jana Robenková. 

Baffin je multifunkční zařízení, které polohuje pacienta ze sedu a ze stoje. Má elektrický pohon, individuální nastavitelnost, je komfortní pro dítě a snadno ovladatelné pro pečující osobu. Dokáže vytvořit optimální oporu u specifických deformit páteře a pánve, v indikovaných případech může nahradit i ortopedický korzet. Užívání stojanu je prevencí vzniku deformit kostí, osteoporózy, má pozitivní vliv na většinu tělesných systémů.

Dalšími dvěma stojany jsou Coco a Lori, které umožňují náklon pacienta dopředu i dozadu a specifickým nastavením do „široka“ zabraňují zhoršení rizika vymknutí kyčlí.

Kromě stojanů stacionář získal terapeutickou vibrační plošinu Galileo, jejíž účinek je pro děti z důvodu jejich omezení nenahraditelný. Nejen dětem s dětskou mozkovou obrnou Galileo nahrazuje fyzickou aktivitu bez přetížení kostního aparátu. Několik minut cvičení denně stačí ke zvýšení výkonu svalstva, lepší pružnosti, síly a nárůstu svalové hmoty.

Péče v zařízení je klientům poskytována nejen ve formě denního pobytu, ale také ambulantně. Během dne o děti pečuje zdravotnický personál školený podle Bobath konceptu, který nabízí komplexní přístup k dětem s různým stupněm postižení. Ambulantní péče není věkově omezena a množství klientů se pohybuje na základě volné kapacity fyzioterapeutů a dalších odborníků.

Bobath koncept – děti mají mimo základní diagnózu (dětská mozková obrna, která zahrnuje jak motorické, tak mentální postižení) často přidružené zdravotní problémy, např. zrakové, sluchové, taktilní, problémy s příjmem potravy a tekutin a především potíže v komunikaci. Nejsou schopny se samy dorozumět s okolím a adekvátně rozvíjet svou řeč. Jsou ve velké míře závislé na druhé osobě. Je tedy na rodině a terapeutech přiblížit dětem svět kolem nás a dopomoci jim vyjádřit své potřeby a dorozumět se s okolím s využitím všech dostupných pomůcek a hraček.

Saves help je dobročinná organizace založená Šimonem Hrubcem sdružující profesionální hokejové brankáře, kteří za každý svůj úspěšný zákrok posílají minimálně 10 korun na transparentní účet. Aktuálně na něj přispívá 57 českých a slovenských brankářů z předních hokejových soutěží – české extraligy, KHL, NHL a dalších. Kompletní příspěvky brankářů dorazí na účet po sezóně. Všechny peníze jsou určeny na pomoc potřebným.

Dětský rehabilitační stacionář sídlí v objektu z 80. let minulého století, jehož rekonstrukce byla dokončena v prosinci 2019. Za 12 milionů korun byly vyměněny rozvody elektrické energie, vody a kanalizace. Došlo k obměně sociálních zařízení, podlah a provedené drobné dispoziční úpravy teď lépe vyhovují potřebám klientů. V červnu 2020 skončila za 8,8 milionu korun úprava jeho zahrady, zcela nové je také oplocení areálu. Nevhodný povrch z asfaltu nahradila litá pryž a zámková dlažba.  Zahradu doplnila pružinová houpadla, protáčedla, trampolína, spinner nebo kolotoč, také kvetoucí stromy a květinové a bylinkové záhony.

Zdroj: mnof.cz

RELATED ARTICLES