Úterý, 5 března, 2024

Ostrava doplňuje tým nejvyššího vedení společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Město Ostrava vypsalo výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. Představenstvo, které je nejvyšším výkonným orgánem společnosti, je dle stanov tříčlenné, dlouhou dobu však zůstávala jedna pozice neobsazena.

Zájemci mohou zaslat přihlášku s příslušnými podklady do konce března 2022. O vypsání výběrového řízení rozhodla rada města na prvním únorovém zasedání.

Jaké jsou naše podmínky?

Výběrového řízení se mohou zúčastnit vysokoškolsky vzdělaní zájemci, schopní týmové práce. Mezi další požadavky náleží i řídící praxe v manažerské pozici v délce minimálně pěti let. Požadovány jsou též analytické schopnosti, koncepční a tvůrčí přístup či komunikační i prezentační schopnosti a reprezentace uchazeče. Samozřejmostí je orientace v oboru a splnění podmínek pro výkon funkce člena představenstva stanovených právními předpisy. Očekává se, že v rámci výběrového řízení zájemci představí členům hodnotící komise svou vizi koncepce řízení společnosti.

Kam zasílat přihlášky do výběrového řízení?

Písemné přihlášky v obálce, a to označené heslem „Výběrové řízení na člena představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.“ lze zaslat do 13 hodin dne 31. března 2022 spolu s vizí koncepce řízení společnosti, strukturovaným životopisem a kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání i výpisem z rejstříku trestů na adresu Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Na koho se obrátit v případě dotazů?

S dotazy k výběrovému řízení je možné kontaktovat Mgr. Renatu Kolkovou, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního Magistrátu města Ostravy (e-mail: rkolkova@ostrava.cz,
tel: +420 599 442 043).

Zdroj: ostrava.cz

Ilustrační foto arena-vitkovice.cz

RELATED ARTICLES