Sobota, 2 března, 2024

Účastníci Konference Brownfieldy si prohlédli opavské brownfieldy

Hned tři místa navštívili v Opavě účastníci Konference Brownfieldy, pořádané MSID regionální rozvojovou agenturou Moravskoslezského kraje. Tzv. brownfield trip po Opavě je zavedl do objektů, které by se v blízké budoucnosti měly z nevábné, lidmi opuštěné stavby proměnit v živá a moderní centra.

„Na třicet účastníků konference si v Opavě prohlédlo Blücherův palác, bývalý obchodní dům Breda a historickou část Dukelských kasáren, tedy místa, která jsou v různých fázích jejich regenerace. Velký zájem si nesla hlavně prohlídka objektu bývalého prvorepublikového obchodního domu Breda, který jsme za bezpečnostních podmínek, odpovídajících stavbě, prošli doslova od střechy po nejnižší technické patro,“ uvedla k akci Martina Heisigová, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu. Ta také společně hlavním architektem města Petrem Stanjurou hosty po opavských místech provázela.

Pro účastníky tripu bylo nejprve připraveno informační video, které jim přiblížilo historii stavby a zajímavosti z doby, kdy byla v plném provozu. Sledující tak dostali ojedinělou možnost porovnat přímo na místě dobové záběry s realitou současnosti. Následně se vydali na exkurzi, aby si prohlédli technická i architektonická řešení objektů a pokusili se ve svých myslích přenést jak do minulosti, tak i do budoucnosti stavby.

„V bývalém největším československém obchodním domu Breda jsme ukázali probíhající první etapu záchranných oprav zaměřených na obnovu oken, fasády, venkovního osvětlení, staveništního výtahu a vodovodní přípojky. Tato prvotní investice města Opavy jako vlastníka bude stát necelých 29 milionů korun,“ doplnila Martina Heisigová s tím, že naopak v Dukelských kasárnách představili společně s hlavním architektem vize na vzkříšení bývalých vojenských prostor a jejich proměnu v bytovou a komunitní zástavbu.

Konference Brownfieldy si dává za cíl ukázat účastníkům zajímavé příklady hotových i chystaných regenerací, inspirativní projekty a aktuální informace o dotačních možnostech. Pravidelně se zde setkávají odborníci, laici, vlastníci nemovitostí, potenciální investoři, zástupci měst i obcí, firem a dalších institucí. Letos si kromě Opavy prohlédli zájemci např. areál Ostravica Textilia v Moravské Ostravě.

Zdroj: opava-city.cz, Martin Kůs

RELATED ARTICLES