Čtvrtek, 8 června, 2023

Studentky fakulty zachránily lidský život

Klára Víchová, studentka 2. ročníku programu Porodní asistence, a Natálie Soukupová z prvního ročníku Pediatrického ošetřovatelství před letošními prázdninami zachránily život tonoucího muže u Stříbrného jezera v Opavě. Projevily tak mimořádnou odvahu a při svém duchapřítomném zásahu zúročily vědomosti, které získaly při studiu ošetřovatelských studijních programů. Jejich záslužný čin ocenil také děkan fakulty.

Nestává se naštěstí příliš často, aby uprostřed krásného letního počasí došlo k ohrožení života, není to ale bohužel zcela výjimečné. Toulky přírodou, koupání a sport přinášejí vedle příjemných zážitků i rizika. Je dobře, když se v takových chvílích najde ten správný člověk na správném místě. Studentky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě Klára Víchová a Natálie Soukupová nezaváhaly, poskytly muži tonoucímu ve Stříbrném jezeře první pomoc a resuscitovaly jej až do příjezdu profesionálních záchranářů.

„Volaly jsme záchranku a když jsme dispečerce řekly, že jsme studentky ošetřovatelství a víme, co máme dělat, mohly jsme hovor ukončit a rovnou resuscitovat. Tím, že já pracuji na geriatrii a Natálie na LDN, jsme měly výhodu, že jsme se díky zkušenostem nezalekly,“ uvedla Klára Víchová. Druhá studentka Natálie Soukupová dodala: „Klára se s tím ještě nesetkala, ale já už dvakrát, už jsem resuscitovala, takže jsem věděla, do čeho jdu. Ale je něco jiného, když to děláte ve známém prostředí v nemocnici, nebo reálně v přírodě u vody, kde na vás kouká dvacet lidí.“

Studentky tak naplnily nejen svou lidskou povinnost, ale dokázaly, že i jim, budoucím ošetřovatelkám a porodním asistentkám, jsou vlastní zásady etiky obsažené v Hippokratově přísaze, po staletí skládané adepty lékařského povolání a zdůrazňované rovněž při studiu ošetřovatelství. Jejich čin je zárukou, že si své budoucí poslání vybraly s plnou zodpovědností. Děkan fakulty ocenil jejich zásluhy udělením pamětní medaile Fakulty veřejných politik. Našim studentkám bude rovněž přiznáno mimořádné stipendium a obdržely řadu dárkových předmětů fakulty.

„Člověk by se rozhodně neměl bát pomoci, i když třeba neví, co má přesně dělat. Záchranná služba vás přesně navede, jak co dělat. Určitě zachovat chladnou hlavu a vždy volat záchranku, jde skutečně o čas,“ dodávají obě studentky.

Jsme hrdí na naše studenty a jsme moc rádi, když vědomosti nabyté při studiu na naší fakultě dokáží uplatnit v praxi.

Zdroj: slu.cz

RELATED ARTICLES