Úterý, 23 dubna, 2024

Robotická linka zvýší efektivitu laboratoře Slezské nemocnice

Slezská nemocnice v Opavě je první krajskou nemocnicí, která má robotickou laboratorní linku. Jedná se o linku DxA 5000 Fit, je určená pro středně velké laboratorní provozy. Nachází se na pracovišti biochemie centrálních laboratoří v pavilonu U.

Slezská nemocnice pořídila tuto laboratorní linku za 35 milionů korun na leasing. “Kdybychom danou částku měli hledat v rozpočtu kraje, bylo by to obtížnější, takže iniciativu ředitelů nemocnic hledat i jiné cesty financování vítáme a podporujeme. Způsob, kdy si formou leasingu celý stroj nemocnice zaplatí, je jedna z ideálních možností modernizace přístrojového vybavení,“řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania, který se zúčastnil slavnostního zahájení provozu tohoto moderního zařízení.

Linka umožňuje analyzovat během tří sekund řadu charakteristik důležitých pro zpracování vzorku a tím minimalizovat potenciální chyby související s manuálním zpracováním vzorků. Robotická linka také dokáže vyhodnotit vzorky s vyšší prioritou a analyzovat je přednostně. Linka navíc představuje i bezpečnější pracovní prostředí, dochází k nižšímu kontaktu s biologickým materiálem, což je přínosné i pro laborantky.

“Jsem rád, že v naší nemocnici disponujeme touto novou unikátní technologií, která byla dosud doménou jen velkých pracovišť, tato technologie přináší řadu výhod nejen laboratořím, lékařům, ale jde v konečném důsledku i o zlepšení péče pro pacienta, a to považuji za velmi důležité,”uzavřel přednosti pořízené linky ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.  

Zdroj: msk.cz

RELATED ARTICLES