Pátek, 12 dubna, 2024

V městě Příbor starosta slavnostně otevřel modernizovanou „Odbornou učebnu“

Město Příbor má tu čest oznámit slavnostní otevření modernizované „Odborné učebny“ na Základní škole Jičínská v Příboře. Tato událost je důsledkem úspěšného projektu, který byl podpořen dotací a zacílen na zlepšení vzdělávacích možností na základních školách.

Projekt „Odborná učebna“ byl navržen s prioritním zaměřením na vybavení učebny informačními a komunikačními technologiemi, s cílem zavést virtuální realitu do výuky. V rámci tohoto projektu byla zakoupena moderní zařízení včetně 3D tiskárny, virtuálních brýlí, tabletů a notebooků, které poskytnou studentům interaktivní a inovativní vzdělávací zkušenosti.

Slavnostní otevření této modernizované učebny je významným milníkem pro vzdělávání v našem městě. Nově vybavená učebna je připravena poskytnout studentům prostředí, které podporuje inovativní výukové metody a přináší nové možnosti pro jejich rozvoj.

Celkové způsobilé náklady projektu byly vyčísleny na 4 720  427 Kč. Z toho dotace 90 % cca 4 300 000 Kč již byla proplacena z Ministerstva pro místní rozvoj  v rámci Regionálního operačního programu a necelých 500 tisíc Kč bylo uhrazeno z rozpočtu města.

„Otevření modernizované odborné učebny představuje zásadní krok směrem k modernizaci vzdělávání našich žáků. Jsme hrdí, že jsme mohli tento projekt realizovat a věříme, že přinese mnoho benefitů pro naše studenty,“ uvedla Ing. Iveta Busková, vedoucí oddělení Kanceláře vedení města a školství.

Zdroj: TZ města Příbor

RELATED ARTICLES