Čtvrtek, 13 června, 2024

Stromy na náměstí v Novém Jičíně zlepší klima

Na Masarykově náměstí v Novém Jičíně začne v září výsadba stromů. Čtyři lípy budou vysazeny okolo kašny a morového sloupu se sochou Panny Marie. Pod stromy budou umístěny lavičky, které umožní posezení a odpočinek ve stínu.

O výsadbu stromů město usilovalo několik let. „Zpočátku jsme naráželi na nesouhlas Národního památkového ústavu (NPÚ), nakonec se nám však po několika jednáních podařilo získat kladné stanovisko. Jejich pohled na modrozelenou infrastrukturu v historickém jádru se díky postupující klimatické změně vyvíjí. NPÚ jsme předložili celkem tři návrhy a jako jediná možná byla akceptována varianta se čtyřmi stromy okolo kašny tak, aby nebránily pohledu na fasády historických domů. Pomohlo nám i to, že ve 20. letech 20. století zde již stromy stály,“ popsal místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. „Od stromů si slibujeme zatraktivnění centrální plochy náměstí za horkých letních dnů, zlepšení mikroklimatu, zachytávání prachových částic a také stín, v němž bude na nově instalovaných lavičkách možné posedět,“ doplnil Syrovátka.

Projektovou dokumentaci zpracoval autor současné podoby náměstí architekt Pavel Pekár. „Zvolený druh stromu má díky své odolnosti vůči přehřívání a menšímu kompaktnímu růstu dobré předpoklady pro zdařilý růst na stanovišti,“ uvedl krajinářský architekt spolupracující na projektu Marek Holán. Stromy budou vysazeny do předem upravených zemních jam s prokořenitelnými buňkami a se systémem závlahy a provzdušněním, zabezpečujícím vhodné prostředí kořenového systému stromů pro jejich zdárnou vegetaci. „Abychom předešli poškození stromů, úpatí stromů na úrovni okolní dlažby bude chráněno pochozími ochrannými výtvarně zpracovanými mřížemi z pískovaného nerezového plechu,“ doplnil Holán.

Zhotovitelem je firma URBAN FORESTRY. Cena dle smlouvy je 1 328 385 korun. Po dobu tří let bude firma provádět následnou péči spočívající v provádění zálivky, výchovného řezu stromů, či kontrolu a ochranu před škůdci. Práce budou zahájeny 11. září a dokončeny 12. listopadu. Z důvodu konání řady akcí na Masarykově náměstí je termín prací stanoven jako pevný a neměnný. Vysazení stromů požadovali účastníci veřejných fór v letech 2017 a 2019 a je také součástí Adaptační strategie na změnu klimatu. Zastupitelstvo schválilo vůli zabývat se tímto záměrem v roce 2017.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Zdroj: 9/2023 Novojičínský zpravodaj

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES