Středa, 24 dubna, 2024

Město Příbor ocenilo nejlepší pedagogy

U příležitosti Dne učitelů byli stejně jako v minulých letech oceněni pedagogové místních školských zařízení. Ocenění získali za svůj přístup k výuce, chování k žákům, inovativní postupy ve vzdělávání a jiné i mimoškolské aktivity.

„Ocenění získali pedagogové, kteří byli navrženi svými řediteli. Ti znají práci svých kolegů nejlépe. Důležitý je zejména osobní přístup pedagogů, jejich odborná a vzdělávací činnost, zapojení do dotačních programů, ale také rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných žáků,“ uvedla Ing. Iveta Busková, vedoucí Kanceláře vedení města a školství.

Ocenění pedagogové

Mateřská škola Kamarád: Naděžda Nývltová

Mateřská škola Pionýrů: Bc. Lucie Puchnerová

Základní škola Npor. Loma: Mgr. Gabriela Grodzová

Základní škola Jičínská: Mgr. Jitka Piskořová

Základní umělecká škola: Petr Pukovec

Masarykovo gymnázium Příbor: RNDr. Jarmila Heraltová

Zdroj: TZ město Příbor

Foto: Ing. Silvie Strakošová

RELATED ARTICLES