Úterý, 5 března, 2024

Město představilo největší investiční akce pro letošní rok

Novojičínská radnice připravila prezentaci největších investičních záměrů města pro letošní rok. Zastupitelé města se s nimi mohli seznámit na semináři, veřejnost si je může prohlédnout na webových stránkách města, kde je prezentace ke stažení. Nový Jičín letos hospodaří s částkou přesahující 956 milionů korun, z této sumy je třetina určena na investice.

„Jednou z nejnákladnějších akcí je přestavba střediska zeleně technických služeb na Palackého ulici za 17,9 milionu korun. Vybudují se zde nové skladovací prostory namísto současných nevyhovujících, které jsou již za hranou životnosti. Do areálu povede nový vjezd ze strany od firmy Multip. Současně se vytvoří nový vjezd do přilehlého separačního dvora ze strany od říčky Grasmanky. Tím se celý prostor zprůjezdní a občanům se usnadní přístup do areálu,“ řekl starosta Stanislav Kopecký.

V centru města vznikne dlouho očekávaný kruhový objezdu „u Čedoku“, na křižovatce ulic Generála Hľaďo a K Nemocnici. „Celkové náklady na jeho vybudování činí 15,7 milionu Kč, z toho 5,5 milionu zaplatí Moravskoslezský kraj. Okružní křižovatka zvýší bezpečnost řidičů i chodců, nově vysázené vzrostlé stromy, mobiliář a rozšířený chodník vytvoří atraktivní prostor na hranici městské památkové rezervace,“ doplnil Kopecký.

Město bude pokračovat i v obnově a modernizaci školských zařízení. „Na ZŠ Dlouhá, pobočce ZŠ Jubilejní, se za 26 milionů Kč kompletně opraví venkovní hřiště. Vznikne tu například nový tartanový běžecký ovál, multifunkční hřiště na míčové sporty, cvičicí prvky pro děti i mládež a kolem celého areálu se vybuduje nová in-line dráha. Vše by mělo být hotovo na začátku příštího školního roku,“ popsal plánovanou akci místostarosta Ondřej Syrovátka.

Technické služby ve spolupráci s odborem životního prostředí chystají novinku v oblasti odpadového hospodářství. „Během první půle roku bude na separačním dvoře na Propojovací ulici za 300 tisíc Kč vybudováno Re-Use centrum. Občané tam budou moci přinést věci, které již nepotřebují a které by ještě mohl využít někdo jiný. Věřím, že tím dáme mnoha věcem nový život a přimějeme Novojičíňáky více přemýšlet nad tím, co je odpad a co by naopak ještě mohlo najít své uplatnění. Při zvyšujících se cenách za skládkování je předcházení vzniku odpadu stále významnější i ekonomicky,“ uvedl Syrovátka.

Letos dojde i k realizaci prvního projektu podle nově zpracované zastavovací a architektonicko-urbanistické studie revitalizace sportovního areálu. „Na ploše 1 300 m2, v prostoru bývalého dolního házenkářského hřiště, bude za 9,2 milionu Kč vybudován nový betonový skatepark, po kterém mladí lidé již mnoho let volají. Plánujeme jej ponechat zcela otevřený, aby byl co nejvíce využitý,“ řekl místostarosta Marcel Brož, který je garantem rozvoje sportovního areálu. „Letos také plánujeme architektonickou soutěž na novou multifunkční halu v areálu a v následujících letech se postupně vystaví další objekty, které jsou ve studii navrženy,“ doplnil Brož.

Pokračovat budou i revitalizace bytových domů. Letos to bude na ulici Jičínské 272 a 275 v místní části Loučka. „Dojde k zateplení fasády, stropní a střešní konstrukce v obou domech, ve kterých se v součtu nachází 99 bytů. Naším cílem je snížení energetické náročnosti budov a zvýšení komfortu bydlení pro zdejší obyvatele,“ vysvětlil místostarosta Václav Dobrozemský. Obě stavby budou částečně financovány z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „Dalšími významnými akcemi letošního roku je rekonstrukce podlahy v basketbalové hale nebo společná stezka pro chodce a cyklisty podél ulice Rybníčky, která propojí stávající cyklostezku koleje s bývalým Horním nádražím,“ dodal Dobrozemský.

V plánu je také vybudování několika parkovišť podle zpracované koncepce parkování. Například podél ulice Dlouhé, na ulici Nerudova nebo v Žilině u kostela. V průběhu roku dojde i k dokončení staveb, které byly zahájeny již vloni. Na jaře bude hotova nástavba SVČ FOKUS a rekonstrukce přístavby Beskydského divadla, v polovině roku bude dobudována veřejná dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v místní části Žilina, na podzim by se měly kolaudovat nové startovací byty v přestavovaném domě K archivu.

Zdroj: novyjicin.cz

Ilustrační foto pixabay

RELATED ARTICLES