Středa, 24 dubna, 2024

Kurz Podnikni to! odstartoval v Novém Jičíně reálné podnikatelské projekty

V Novém Jičíně skončil už druhý běh kurzu Podnikni to! Pro účastníky je jeho konec zároveň novým začátkem. Jejich podnikatelské plány a nápady mají konečně příležitost naplno a bezpečně odstartovat. 

Cílem pěti dvouhodinových setkání bylo nastavit systematické a konkrétní kroky, na jejichž základě lze nastartovat projekty bez rizika a s minimem financí. Nešlo jen o zcela nové podnikatelské plány, ale i projekty, které měly obohatit aktuální podnikání.

Účastníci se pod vedením zkušené podnikatelky naučili odhalit potenciál svého nápadu, postupně ho budovat, hledat rizika, která jej ohrožují, komunikovat se zákazníky, prezentovat projekt před jinými podnikateli a zpracovávat zpětnou vazbu.

Díky finanční podpoře města byl kurz pro účastníky zdarma. „Chtěli jsme tím umožnit účastníkům kurzu proměnit jejich podnikatelské sny v reálné podnikatelské projekty, které zase následně pomohou oživit město. Pokud se jen zlomek ze zamýšlených projektů podaří zrealizovat, bude to pro město velký přínos,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Město kromě samotného kurzu také zadalo realizační společnosti za úkol vypracovat návod, jak by mohlo město podnikatelům vyjít vstříc. „Součástí zadání bylo vypracovat návrh na motivační pobídky města, abychom podnikatelům vznik nových subjektů co nejvíce usnadnili. Jedním z výstupů bude také návod na propojení stávajících zkušených podnikatelů s těmi, kteří se do podnikání teprve chystají pustit,“ popsal starosta města Stanislav Kopecký.

Kdo byli ti, kteří se pustili do hledání funkčního potenciálu svých projektů, nápadů v hlavě a zkoumání podnikatelského myšlení?

Absolventy kurzu jsou obyvatelé města i okolních obcí, začínající i pokročilí podnikatelé. Každý v aktuální fázi svého podnikání hledal cesty, jak začít, jak odbourat překážky a obavy, získat informace, nový vítr do plachet nebo nový pohled na věc.

Absolventi kurzu Michal a Jakub hodnotí: “Výborná podnětná atmosféra, příjemný brainstorming, inspirativní pohledy na to, jak přemýšlet o podnikání.”

“Velmi zajímavý kurz, který mi dal mnoho informací zábavnou formou”.

Radka oceňuje příklady a rady z praxe a že je kurz veden nenásilnou formou, takže se těšila na každou další lekci.

Kurzem aktivity na podporu podnikatelů nekončí. Absolventi pokračují v rozvíjení sebe a svých projektů v navazující komunitě Klubu podnikavců. Klub je otevřen nejen jim, ale všem zájemcům z města a okolních obcí, kteří mají chuť získat nové aktuální informace a budovat efektivní a funkční podnikání.

Účastníci mají v Klubu k dispozici plnou pozornost podnikavých lidí z Novojičínska, kteří aktivně hledají odpovědi na otázky, které se v podnikání běžně řeší. Přesně o tom je Sraz podnikavců. Komunitní setkání Klubu podnikavců se koná 1x měsíčně v menší skupině pod vedením zkušeného podnikatele. Kromě diskusí a sdílení know-how, jsou součástí i tematická setkávání, zváni jsou také hosté a odborníci ze světa byznysu.

„Každé podnikání se skládá z toho, že člověk potřebuje po čase řešit marketing, finance a dostává se do různých oborů a odvětví,” říká člen komunity Jarda, „Klub mi pomáhá v tom, že se můžu zeptat ostatních podnikatelů, jak řeší například sociální sítě, finance nebo účetnictví a můžu tak získané informace rychleji využít pro sebe a vlastní podnikání.”

Díky příspěvku města Nový Jičín je možné vyzkoušet testovací členství na 3 měsíce za zlomek ceny, a to za pouhých 570 Kč (190 Kč/měsíc). Pokud účastníci během tohoto období zjistí, že pro ně Klub není, peníze jim budou vráceny zpět.

Pro bližší informace pište klubové manažerce Evě Košťálikové (kostalikova@klubpodnikavcu.cz, 727 981 789).

Zdroj: novyjicin.cz

Foto: Nový Jičín

RELATED ARTICLES