Sobota, 20 července, 2024

Nápady pro Opavu startují

Startuje šestý ročník participativního rozpočtu Nápady pro Opavu. Možnost navrhovat projekty je opět otevřen na portálu města www.opava-city.cz/napadyproopavu, kde je rovněž zveřejněna aktuální výzva. 

Nápady pro Opavu můžeme chápat jako jeden ze způsobů, jak se občané mohou aktivně podílet na zlepšování života ve svém městě. Sami si totiž navrhují co zlepšit, opravit či postavit ve svém okolí. V roce 2022 na tyto projekty město vyčlenilo jeden a půl milionu korun, tedy stejnou částku jako před rokem a pětinásobek oproti prvnímu ročníku. Jedinou změnou oproti předchozímu ročníku je snížení počtu podpisů na předložený návrh z 30 na 15.

„Nápady pro Opavu Opavané přijali a každý rok přihlásí hned několik zajímavých projektů, které obohacují veřejný prostor. Mám radost, že se tak prostřednictvím participativního rozpočtu ještě více zapojují do tvorby našeho města. Jednoznačně se ukazuje, že se jedná o správnou cestu a my v podpoře těchto projektů pokračovat budeme. Těším se, s jakými nápady v tomto ročníku naši občané přijdou,“ řekl náměstek primátora Petr Orieščík s tím, že se díky Nápadům pro Opavu podařilo realizovat už 18 z 19 schválených projektů za více jak 3 miliony korun.

Podmínky výzvy budou prakticky stejné jako v nedávné minulosti, a to včetně částky, kterou město na projekty vyčlenilo. I v roce 2022 budou přihlášené projekty rozděleny na “malé“ do 100 tisíc korun a “velké“ od 101 do 400 tisíc korun. Díky tomu uspěje více jednotlivých projektů. Nápady situované do městských částí nebo týkající se městských příspěvkových organizací musí mít kladné stanovisko starosty či ředitele organizace.

Předkladatel musí mít 15 a více let a může předložit pouze jeden nápad. Ten musí být veřejně přínosný a přístupný, musí ho svým podpisem podpořit aspoň 15 osob starších 15 let, nesmí být v rozporu se strategickými záměry města, podporovat ekonomickou činnost, generovat zisk a nesmí vyžadovat nepřiměřené provozní náklady. Na předložený nápad také nelze současně podat žádost o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města. Předkladatel může znovu podat návrh, který nebyl v loňském roce úspěšný. Nápady, které se musí realizovat na majetku či pozemcích města, můžete předkládat do úterý 1. března 12 hodin prostřednictvím webových stránek města www.opava-city.cz/napadyproopavu. Hlasování o nápadech, které prošly všemi fázemi hodnocení, bude probíhat pouze elektronicky, a to na webu města v termínu od 1. června 12 hodin do 15. června 12 hodin. Každý může dát 1 hlas. Konečné výsledky budou zveřejněny 16. června ve 12 hodin na webu a sociálních sítích města. Úspěšné projekty se budou realizovat o 1. července 2022 do 31. prosince 2023.

Zdroj:opava-city.cz

RELATED ARTICLES