Středa, 17 července, 2024

Město bude letos investovat stovky milionů korun

Letošní rozpočet Opavy je výrazně proinvestiční. Město chce pokračovat v dokončení velkých staveb jako je třeba parkovací dům nebo kanalizace v Komárově a Suchých Lazcích a zahájit stavby nové, mezi které patří rekonstrukce dlouhá desetiletí zanedbaného zimního stadionu či stavba nového in-line areálu. V následujícím přehledu najdete výběr důležitých investic financovaných jak z letošního, tak loňského rozpočtu. Další balík investic, které budou realizovat Technické služby, se bude schvalovat v blízké době. Jedná se zejména o opravy silnic, chodníků a dalších veřejných prostor. Kompletní seznam schválených investic najdete na webu města.

Projekty zařazené k realizaci v roce 2022

Rekonstrukce Zimního stadionu

(218 milionů korun)

Jedná se o celkovou rekonstrukci zanedbaného stávajícího zimního stadionu, která spočívá v odstranění nevyhovujících prostor a nahrazení novou moderní stavbou včetně vybudování potřebného zázemí. Stavba by měla začít na jaře po ukončení hokejové sezóny. Město má záměr podat žádost o dotaci v rámci výzvy Národní sportovní agentury, stavět se však bude i v případě, že Opava dotaci nezíská, a to z našetřených prostředků.

 

Vybudování nového Inline areálu

(28,5 milionu korun)

Opava postaví nový areál pro inline na Žižkově ulici naproti Městské víceúčelové haly, a to včetně přípojek na inženýrské sítě pro budoucí klubovnu, retenční nádrže, sadových úprav, oplocení, veřejného osvětlení a přeložek vodovodů. Město má podanou žádost o dotaci v rámci výzvy Národní sportovní agentury.  


Revitalizace Sídliště Kylešovice – Liptovská (IV. etapa)

(21,8 milionu korun)

I v letošním roce bude pokračovat revitalizace sídliště Liptovská v Kylešovicích. V plánu je rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích míst. Město zde usiluje o získání dotace v rámci výzvy Státního fondu podpory investic.

Výměna oken, zateplení a střechy na ZŠ Pekařská

(16,2 milionu korun)

Rekonstrukce objektů základní školy, zahrnující výměnu oken a zateplení obvodových stěn budov včetně architektonického řešení fasád, rekonstrukci části střech včetně zateplení a rekonstrukci systému bleskosvodu.

 

Rekonstrukce ulice Jurečkova

(9 milionů korun)

V plánu je celková rekonstrukce stávající komunikace, a to vozovky, chodníků a vjezdů, vše včetně nových konstrukčních vrstev. Součástí je i nové odvodnění ploch uličními vpustěmi s novými kanalizačními přípojkami, svislé a vodorovné dopravní značení a nové veřejné osvětlení. Tato akce je připravována a koordinována se společností GasNet s.r.o., která je investorem rekonstrukce plynovodů v této lokalitě.

 

Investice finančně kryté v roce 2021 a jejichž realizace již probíhá nebo bude zahájena v roce 2022

 

Opava – telematika

(34,5 milionu korun)

Město bude v letošním roce pokračovat v rekonstrukci semaforů na vybraných křižovatkách, byť letos už ne v takovém rozsahu jako minulý rok. Nemělo by tak dojít k takovému dopadu na provoz. Kromě modernizace semaforů se budou instalovat dopravní detektory, upraví se přechody pro chodce, koordinační kabely a dobuduje se nový dispečink. Hotovo by mělo být v létě a teprve poté dojde k plnému funkčnímu využití nových semaforů. Město na tuto akci získalo dotaci v rámci Operačního programu Doprava. V rámci první etapy v loňském roce se navíc rekonstruovaly i plynovody, kanalizace a kanalizační vpustě.

Stavba přestupního terminálu Opava východ – ulice Skladištní

(204,4 milionu korun)

Nový parkovací dům poblíž Východního nádraží bude dokončen letos na jaře, otevření je naplánováno na květen. Kromě budovy se staví i nové pozemní parkoviště, kanalizace, veřejné osvětlení. Opravou projde i samotná ulice. Stavba začala v únoru loňského roku. Tato akce byla schválena v rámci ITI ostravské aglomerace a město získalo dotaci v rámci operačního programu IROP.

 

Stavba západní části Severního obchvatu

(27 milionů korun)

Stavba Severního obchvatu města bude pokračovat i v letošním roce. Město se na ní bude spolupodílet v roce 2022 částkou 27 milionů korun. Opavě byla na část stavby poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem, a to do maximální výše 14,5 milionu korun. Akce již byla zahájena v září 2020, hotovo by mělo být na konci příštího roku.

 

MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov

(17,6 milionu korun)

Jedná se o řešení dlouhodobého problému se stávajícím objektem školky, který je ve špatném stavu. Původně byla připravena pouze revitalizace obvodového pláště mateřské školy zahrnující architektonické řešení, výměnu oken a dveří, opravu střechy, sanaci krovu včetně zateplení stropu nad vytápěnými prostorami, zateplení obvodových stěn a řešení fasády, sanace suterénu proti vlhkosti a oprava stávající žumpy. Na základě požadavku městské části Podvihov však bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci s tím, že se městská část na akci finančně podílí částkou 4 miliony korun. Akce již byla zahájena v září loňského roku a bude dokončena letos v květnu.

Rekonstrukce kulturního domu ve Zlatníkách

(14 milionů korun)

Od října se rekonstruuje se i kulturní dům a restaurace. Na akci se podílí částkou 3,9 milionu městská část Zlatníky. Hotovo by mělo být v červnu. V současné době se připravuje rekonstrukce zbývající části, a to objektu obecního úřadu s tím, že městská část se i na této části podílí dalšími finančními prostředky, a to ve výši 4,5 milionu korun.

 

Rekonstrukce ZŠ Komárov včetně vestavby

(35,6 milionu korun)

Celková rekonstrukce základní školy zahrnující dispoziční úpravy objektu včetně vestavby učeben v půdním prostoru, rekonstrukci vnitřních rozvodů, výměnu oken a dveří, rekonstrukci fasády včetně zateplení. Akce již byla zahájena v červenci loňského roku, hotovo by mělo být letos v srpnu.

Rekonstrukce bytových domů Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14

(43 milionů korun)

Jedná se o revitalizaci obvodového pláště bytových domů, a to výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn včetně fasád. Městu byla přiznána dotace v rámci výzvy IROP ve výši 13 milionů korun. Začne se v únoru, hotovo by mělo být letos v listopadu.

 

Stavba splaškové kanalizace v Komárově a Suchých Lazcích

(352 milionů korun)

Loni v dubnu začala výstavba nové splaškové kanalizace včetně výstavby nové čistírny odpadních vod. Na realizaci této splaškové kanalizace byla městu přiznána Státním fondem životního prostředí dotace ve výši cca 163,5 milionu korun. Stavba byla zahájena v dubnu 2021 a bude dokončena letos v listopadu.

Novostavba hasičské zbrojnice v Kylešovicích

(51,8 milionu korun)

Poloprofesionální hasičská jednotka v Kylešovicích konečně získá nové, moderní a prostorově vyhovující sídlo, a to v areálu Městského dopravního podniku, kde se zdemolujeme stávající betonový skelet a na jeho místě vyroste nová budova a upraví se prostory vrátnice. Součástí stavby je vybudování přístupové a příjezdové komunikace, manipulačních ploch a přípojek inženýrských sítí pro výše uvedenou stavbu, oplocení a venkovní osvětlení zpevněných ploch. Městu byla přiznána dotace z prostředků Státního fondu podpory investic ve výši 23,6 milionu korun. Stavba by měla začít v lednu, hotovo by mělo být do konce letošního roku.

 

Cyklostezka Malé Hoštice – Hlučínská

(3,9 milionu korun)
V dubnu začne stavba společné stezky pro chodce a cyklisty v úseku mezi Kateřinským dopravním uzlem (kruhová křižovatka) a městskou částí Malé Hoštice. Celková délka stezky bude 410 a šířka 2,5 metrů. Součástí je vybudování nové silniční dešťové kanalizace a dopravní značení. Městu byla přiznána dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ve výši 3,1 milionu korun. Začne se v dubnu, hotovo bude v červenci.

Oprava terasy na Městském koupališti

(6,3 milionu korun)
Na konci plavecké sezóny začala oprava teras na 2. a 3. nadzemním podlaží historické budovy Městského koupaliště v Opavě. Hotovo by mělo být v květnu, aby nedošlo k narušení nové sezóny.

Zdroj: opava-city.cz

RELATED ARTICLES