Sobota, 20 července, 2024

Statutární město Havířov zve občany na diskusi o zlepšení dopravy ve městě, konat se bude 11. 10. 2022

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova pro období 2022-2030 s výhledovým horizontem do roku 2040 (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan), je strategický dokument, jehož cílem je zlepšit dopravu a život ve městě. Pomocí širokého zapojení obyvatel a odborníků pomáhá vytvořit dlouhodobý plán pro všechny druhy dopravních prostředků i zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení veřejného prostoru i životního prostředí.

V úterý 11. října 2022 od 14:00 hodin jste zváni na veřejné projednání strategického dokumentu Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova v sále Městské knihovny Havířov na ul. Svornosti 2,736 01 Havířov-Město, v budově G Magistrátu města Havířova.

Program veřejného projednání:

  • zpracovatel společnost CityTraffic s.r.o. provede odborný výklad a seznámení s dokumentem
  • diskuse k návrhu strategického dokumentu

Po svém projednání bude Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova dokumentem a podkladem pro další aktualizace současných strategických a územně plánovacích dokumentů města. V konečném pohledu se stane jedním ze závazných podkladů pro plánování dopravní obslužnosti na území města Havířova.

Zdroj: havirov-city.cz

RELATED ARTICLES