Sobota, 2 března, 2024

Memorandum o energetické bezpečnosti mezi městy a společností ČEZ

Spolupráce Karviné, Bohumína a Orlové se společností ČEZ sníží veřejné náklady.

Spolupráce na chytrých energeticky úsporných řešeních, rozvoji moderní energetické infrastruktury, modernizaci a ekologizaci teplárenských systémů i budování obnovitelných zdrojů, které zajistí energetickou bezpečnost – to jsou hlavní cíle memoranda, které se společností ČEZ uzavřela slezská města Karviná, BohumínOrlová„Energetika se mění, čeká nás odchod od uhlí a přechod na nízkoemisní zdroje. V oblasti dodávek elektřiny to bude kombinace obnovitelných zdrojů a jádra, v teplárenství pak využívání plynu a biomasy. Skupina ČEZ má zájem nejen být i nadále významným dodavatelem elektřiny a tepla v Moravskoslezském kraji, ale chce také pomáhat s přechodem na nízkoemisní energetiku místním městům a obcím. S radními jsme se dohodli na spolupráci, která se bude týkat společného rozvoje měst v oblasti energetiky, která je základem udržitelného rozvoje celkově,“ řekl po podpisu memoranda místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

ČEZ se v memorandech zavázal, že Karviné, Bohumínu i Orlové pomůže se snižováním energetické náročnosti provozu městských objektů, při budování fotovoltaických elektráren na střechách i nevyužitých pozemcích nebo při optimalizaci veřejného osvětlení a rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu. Společnost ČEZ ESCO, která se specializuje mimo jiné na energeticky úsporná řešení, nabídne takzvané energetické služby se zárukou (EPC), které uleví městským rozpočtům a přispějí ke zlepšení životního prostředí. Výhodou EPC projektů je to, že dodavatel přímo ve smlouvě ručí, že bude úspor dosaženo, jinak doplácí rozdíl. Investice do úsporných opatření je také možné financovat ze samotných ušetřených peněz za energie. Region čekají v příštích letech výzvy související s přechodem od uhlí na nové zdroje vytápění, ale také s budováním obnovitelných zdrojů energie i s případnou výstavbou malého modulárního reaktoru v areálu současné černouhelné elektrárny v Dětmarovicích.

Za město Karviná se schůzky účastnili primátor Jan Wolf  (SOCDEM) a náměstci Lukáš Raszyk (SOCDEM) a Vladimír Kolek (ANO 2011). „Město Karviná vítá uzavření memoranda s ČEZ jako významný krok směrem k modernizaci a ekologizaci našich energetických systémů. Toto partnerství nám umožní rozvíjet energeticky úsporná řešení a obnovitelné zdroje energie, což přispěje k zajištění dlouhodobé energetické bezpečnosti a podpoře udržitelného rozvoje v regionu. Očekáváme, že spolupráce s ČEZ přinese pozitivní dopady na kvalitu života a životního prostředí v Karviné,” řekl při podpisu memoranda náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk.

Zdroj: karvina.cz

RELATED ARTICLES