Pátek, 12 dubna, 2024

Havířov se transformace energetiky nebojí. Zastupitelé si prohlédli i multipalivový kotel v Přerově

Prezentace společnosti Veolia přinesla mnoho odpovědí i nové otázky, například kdo investici 1,5 miliardy ve výsledku zaplatí.

Po vzoru společnosti ENVEZ, která pozvala zastupitele města Havířova do Prostějova, kde si mohli v praxi prohlédnout fungování kogeneračních jednotek jako jednu z možných alternativ pro transformaci energetiky a teplárenství v Havířově, se přidala i společnost Veolia. Ta pro zastupitele připravila exkurzi do své přerovské teplárny, v níž letos dokončí stavbu multipalivového kotle na využívání takzvaných tuhých alternativních paliv, tedy vytříděného komunálního odpadu. Podobné řešení se chystá také v Teplárně Karviná, odkud Veolia dodává teplo do Havířova.

V létě loňského roku statutární město Havířov a společnost ČEZ ESCO založili společný podnik ENVEZ, který městu pomůže s transformací teplárenství směrem od uhlí k ekologičtějším zdrojům. Smlouva o spolupráci se současným dodavatelem tepla končí v roce 2026, a do té doby ENVEZ přichystá alternativní projekt na dodávky tepla pro občany i firmy v městských objektech za ekonomicky a ekologicky výhodnějších podmínek, čímž vytvoří konkurenční prostředí a zajistí tak městu při výběru dodavatele nejlepší cenu pro občany Havířova.

Pozvání na exkurzi přijal též havířovský zastupitel Jakub Chlopecký: „Energetický sektor je odvětví stejně dynamicky se vyvíjející jako například sektor odpadového hospodářství a nové možnosti technologií tyto změny jen urychlují. Protože se nejedná o jednoduchou problematiku, tak dostatek relevantních informací je základ, které by měly být hlavním předpokladem při rozhodování zastupitele města. Exkurze v Prostějove a Přerově přinesly odpovědi na řadu otázek, ale logicky přinesly i otázky nové.“

Jedna z takových otázek na exkurzi zazněla i z úst náměstka pro ekonomiku a správu majetku Ondřeje Baránka: „Pozvání od současného dodavatele tepla Havířovu jsem přijal a se zájmem jsem si vyslechl prezentaci plánovaného multipalivového kotle, který dokáže spalovat tuhá alternativní paliva nebo biomasu, a na jehož pořízení budou vynaloženy finanční prostředky ve výši 1,5 miliardy korun. Na mou otázku, kdo to zaplatí, vedení Veolie odpovědělo, že koncový zákazník, tedy obyvatel Havířova, to nebude. O tom ale, jako ekonom, silně pochybuji.  Pokud bychom ale měli vzít tato slova společnosti Veolia jako příslib pro občany Havířova, budu nejen já potěšen. Bohužel z mé praxe vím, že to je nerealizovatelné.“

„Zástupcům Veolie děkuji za možnost seznámení se s problematikou výroby a distribuce tepla pro Přerov a obdobně pro naše město. Oceňuji koncepční přístup s ohledem na budoucí využívání především TKM jako paliva v již budovaných multipalivových zařízeních, a to výhradně na náklady Veolie, bez finanční účasti města. Záměr Havířova prezentovaný majetkovým vstupem do společnosti ČEZ ESCO, kde je Havířov minoritním vlastníkem, považuji za chybné rozhodnutí těsné většiny současné koalice v Zastupitelstvu města Havířova,“ dodala k návštěvě zastupitelka Milada Halíková.

Svůj názor vyjádřil i další zastupitel Eduard Heczko: „Exkurze do Teplárny Veolia v Přerově byla, podle mého názoru, pro účastníky velmi přínosná. Ne tak prohlídka staveniště, ale především prezentace dnes již realizovaného projektu v Přerově a připravovaného projektu transformace teplárny Karviná. Tato transformace s odhadovanými náklady až jedné a půl miliardy korun by byla financována společností Veolia s možností čerpání dotací bez účasti města. Připravovaný projekt města se společností ENVEZ má dnes odhadované náklady jedné miliardy korun, které však v době realizace budou jistě vyšší, a to vždy s poloviční účasti města i při čerpání dostupných dotací. Již toto hledisko by mělo převažovat při dalším rozhodování, nehledě na negativní ovlivnění životního prostředí v Havířově v době realizace, ale i provozu 19 kotelen. A budoucí třídírna komunálního odpadu CEVYKO by měla jistého odběratele pro jeden ze svých produktů.“

K nabídce exkurze pro zastupitele města Havířova se vyjádřil i primátor města Josef Bělica: „Prohlídka multipalivového kotle byla jistě pro všechny mé kolegy zastupitele přínosná, protože i to je jedna z variant budoucích dodávek tepla pro Havířov. Je vidět, že příprava alternativního městského projektu stávajícího dodavatele zaujala. Město si díky těmto aktivitám ověřilo, že konkurenční prostředí funguje. Ukazuje se, že přístup zastupitelů je správný a musíme v něm pokračovat, aby si město mohlo ve finále vybrat z více nabídek. Budu rád, když bude spolupráce fungovat touto formou a ne osočováním a publikováním nepřesných a zavádějících informací o konkurenci, jak to Veolia dělá například na svých webech nebo na billboardech.“

Zdroj: havirov-city.cz

RELATED ARTICLES