Pondělí, 27 března, 2023

Statistici provádějí šetření, mohou navštívit i vás

Český statistický úřad zahájil průzkum v domácnostech. Speciálně vyškolení tazatelé osloví celkem 11 473 domácností, které byly náhodně vybrány.

Cílem šetření je získání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel ve 34 evropských zemích a také dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

„Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvykle bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významné statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá,“ potvrdila ředitelka Krajské správy ČSÚ v Ostravě Hana Gurecká.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

Šetření bude probíhat do 12. června 2022.

Zdroj: frydekmistek.cz

RELATED ARTICLES