Sobota, 22 června, 2024

Práce na autobusovém stanovišti v Bruntále budou obnoveny, je nezbytné postavit zcela novou opěrnou zeď

Práce na rekonstrukci autobusového stanoviště pod Společenským domem budou obnoveny. Jako problematický se během stavby ukázal stav původní opěrné zdi.

Nové zastávky se budou nacházet právě nad opěrnou zdí a ta se stala důvodem prodlevy stavby. V jejím průběhu byl totiž zjištěn natolik závažný stavebně technický stav opěrné zdi, že ta by při původně plánovaném rozsahu rekonstrukce nevyhovovala novému užití.

Nedobrý stav opěrné zdi si vynutil nový přístup, se kterým se při projektování a realizaci akce nepočítalo – v minulých měsících musela být pořízena projektová dokumentace nové opěrné zdi, jež bude vystavěna před zdí původní. V následujících týdnech bude vyhlášena zakázka na výběr zhotovitele a stavební práce se tak blíží ke svému pokračování. Podle současných předpokladů by se mohly rozběhnout v průběhu srpna. Pokud poté vše půjde podle plánu, mohou být dokončeny do příchodu zimy.

Vím, že se současným stavem vládne nespokojenost. Chtěl bych ale jako starosta uklidnit spoluobčany, že stavba bude dokončena. Bohužel všechno není v našich možnostech, sami musíme dodržovat zákonné lhůty a stanovené postupy,“ uvedl starosta města Martin Henč.

Rekonstrukce prostoru pod Společenským domem je částečně dokončena a kromě zastávek je možné opravené zpevněné plochy užívat.

Věřím, že cestující po završení prací nové autobusové stanoviště ocení. Už nebudou muset stát na ostrůvcích nebo sedět na betonové zídce, ale budou mít k dispozici přístřešky s lavičkami a ochranou před nepříznivým počasím,“ konstatoval místostarosta Petr Rys, který má ve své gesci odbor správy majetku, investic a dotací.  

Autobusové zastávky jsou dočasně přemístěny do Zeyerovy ulice.

Zdroj: mubruntal.cz

RELATED ARTICLES