Pondělí, 24 června, 2024

Oblíbená cyklistická akce Léto na kole je zpět!

Pátý ročník cyklovyjížď­ky Léto na kole se uskuteční 10. června. Trasa povede napříč šesti obcemi a městskými ob­vody, které se spolu s Jihem na pořadatelství podílejí.

Start bude stejně jako loni u Starobělské Koliby v Bělském Lese. Následně se cyklisté vy­dají směr Stará Bělá, Nová Bělá, Hrabová, Paskov a Krmelín.

Tradičně bude možno na stanovištích získat razítko na účastnickou kartu, kterou zá­jemci obdrží před startem. Cyklisté s razítky ze všech sta­novišť dostanou po předložení karty v cílovém Krmelíně malé občerstvení zdarma a mohou se zapojit do slosování o dárkové tašky jednotlivých obcí a obvo­dů. V cílové stanici je připraveno také osvěžení v podobě hudeb­ních vystoupení písničkářů Pet­ry Göbelové, Ivo Šindela a sku­piny Olympic revival.

Léto na kole je především o rodinné pohodě, radosti z po­hybu a budování přátelství. Po­tvrzují to slova starosty Martina Bednáře: „V loňském roce jsme si v cíli akce připomínali 750 let od vzniku Staré Bělé. Při této příležitosti jsme tomuto obvodu věnovali strom přátelství, kte­rý jsme během dubna ve Staré Bělé společně zasadili.“

Více informací včetně mož­nosti, jak se pro letošní roč­ník zaregistrovat, je uvede­no na webových stránkách: letonakole.cz. Start jízdy je na­plánován na 9.30 hodin. Regis­trace účastníků začne o hodinu dříve.

Zdroj: ovajih.ostrava.cz

RELATED ARTICLES