Pondělí, 24 června, 2024

Aplikace, která Ostravanům poradí, jak na odpady

Odpadová společnost OZO Ostrava, člen České asociace odpadového hospodářství, vytvořila aplikaci pro mobilní telefony, která Ostravanům pomáhá rychle se dostat k informacím o odpadovém hospodářství ve městě. Apka je ke stažení na webu firmy.

„Nová OZO apka přispěje k lepší informovanosti občanů o odpadovém hospodářství v Ostravě. Je určena běžnému obyvateli města, který potřebuje bleskově a pomocí mobilu vyřešit problém spojený s odpady a co nejrychleji najít potřebné informace. Naše mobilní aplikace, jejímž úkolem je usnadnit orientaci ve službách poskytovaných OZO Ostrava, obsahuje osm sekcí vygenerovaných na základě nejčastějších dotazů a vyhledávání na našem firemním webu,“ vysvětluje Vladimíra Karasová z OZO Ostrava a dodává, že jde o aplikaci zacílenou na potřeby občanů, nikoliv firem.

V sekci Sběrné dvory Ostravané naleznou veškeré informace o sběrných dvorech, jejich rozmístění a provozní době, včetně poskytovaných služeb a upřesnění, co vše je zde přijímáno bezplatně a co za poplatek. „Na webových stránkách OZO Ostrava patří sběrné dvory k nejvyhledávanějším tématům. Prostřednictvím apky se lze k těmto informacím dostat rychleji než na webu,“ poznamenává Vladimíra Karasová s tím, že stejně dobře se lze v aplikaci orientovat také v sekci Svoz bioodpadu. Ta obsahuje údaje o termínech svozu v různých částech města. „V Ostravě totiž zimní svoz bioodpadu probíhá jednou za čtyři týdny, v létě jednou za dva. A přechod ze zimního režimu na letní občas bývá pro lidi matoucí. Apka přitom nabízí přehledný kalendář na několik měsíců dopředu,“ zní upřesnění.

Další sekce aplikace, tentokrát s názvem Kam s ním, obsahuje obecné návody, kam který odpad patří. Z této části se lze prokliknout i do jinak samostatné sekce Hledej kontejner, kde jsou data o rozmístění kontejnerů na separaci v Ostravě. „Zatím zde lze najít info o kontejnerech na plast, papír, sklo a elektroodpad, brzy ale přibudou také kontejnery na kuchyňské oleje a textil. Ty sice OZO neobsluhuje, ale jde nám o to, aby naše aplikace přinášela občanům Ostravy ucelené informace,“ pokračuje Vladimíra Karasová a obrací pozornost k další sekci aplikace. Tou je Prodej kompostu a substrátu s informacemi o provozní době kompostárny a rovněž o baleném substrátu prodávaném ve sběrných dvorech. V sekci Reuse centrum Ostrava se zájemci dozvědí, co vše reuse centrum přijímá a jaká je jeho otevírací doba, a po prokliknutí na E-shop zjistí vše o komerčních službách OZO Ostrava pro občany. Zde je možno si nezávazně zkalkulovat cenu vybrané služby, případně si ji rovnou objednat. Kontakty samozřejmě obsahují veškerá základní spojení na OZO Ostrava, včetně prokliku na webové stránky této odpadové společnosti.

Nová aplikace je k stažení pouze na webu. Po kliknutí na ikonu v záhlaví stránky bude uživateli nabídnuta možnost uložení aplikace na plochu mobilního telefonu. „Doufáme, že se nová OZO apka bude uživatelům líbit a urychlí jim nalezení potřebných informací,“ dodává Vladimíra Karasová.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím TZ OZO Ostrava

RELATED ARTICLES