Sobota, 22 června, 2024

Zelená budoucnost na dosah. Alternative Energy Systems oživuje energetiku novou technologií

Společnost Alternative Energy Systems a.s. působí na poli energetiky a obnovitelných zdrojů již téměř deset let. Hlavními obchodními aktivitami společnosti jsou instalace LED osvětlení pro municipality, výstavba fotovoltaických elektráren a v neposlední řadě výroba technologie tepelné rekombinace organické hmoty – ACTROM. Pozvání k rozhovoru přijal Jakub Štefanec, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti.

Zabýváte se instalací LED osvětlení, je tato problematika stále aktuální?

Zaměřujeme se na instalaci LED osvětlení pro municipality, kde jsme schopni našim zákazníkům zajistit komplexní řešení včetně projektové přípravy, zajištění dotací, až po samotnou instalaci nového LED osvětlení v obci. V rámci těchto projektů je důležité navrhnout dostatečně úsporná a kvalitní světla, která obci zajistí nejen výrazné snížení plateb za elektrickou energii, ale také zvýší komfort osvětlenosti v ulicích. V ČR je stále velké množství špatně osvětlených obcí, pro které by bylo vhodné řešení využití aktuálních dotačních možností.

Pojem fotovoltaika velmi rezonuje společností. Je opravdu vhodná pro každého? 

Naší specializací je výstavba větších fotovoltaických elektráren na halách průmyslových podniků, které mají velkou spotřebu elektrické energie a většinou stálý provoz včetně víkendů. U těchto továren je přínos nejvyšší, protože v podstatě veškerou vyrobenou elektrickou energii okamžitě spotřebují a nemají tak velké přebytky do distribuční soustavy. 

Případně mohou řešit přebytky pomocí akumulace?

Přesně tak, aktuálně vyhlášené dotační tituly umožňují a podporují instalaci klasické akumulace a dokonce možnost zakoupit elektrolyzér pro výrobu vodíku. Tento požadavek se začíná u investorů objevovat stále častěji. 

Je tedy dle vašeho názoru cestou pro průmyslové podniky vodík? 

My u nás ve společnosti věříme v široké využití vodíku a výrobu této cenné suroviny nejen elektrolyzéry za použití obnovitelné elektrické energie z FVE, ale také cestou tepelné rekombinace odpadů. Produktem je vodík dostatečné kvality a směsný plyn, který je schopen nahradit CNG kvůli vysokému obsahu metanu. Takto vyrobený vodík z odpadu je dle mého názoru ještě více ekologický, než třeba vodík vyrobený z vody elektrolýzou. 

Toto jste schopni zákazníkům nabídnout?

Před několika lety jsme se pustili do vývoje technologie ve zkr. ACTROM, kterou aktuálně vyrábíme a dodáváme převážně do zahraničí. Tato technologie je schopna tepelně rozložit organické materiály (odpady) na využitelné kapalné a plynné produkty. Jedinečné je, že plynné produkty stlačujeme na tlak až 250 bar, díky čemuž technologie nemá komín a nevypouští do ovzduší nežádoucí CO₂.   

Jaké odpady je možné konkrétně použít na vstupu?

Jakékoliv plasty, pryž, například použité pneumatiky. Ideálně zmetky z nějaké plastikářské výroby (např. Automotive). Je možné použít i vytříděný plastový odpad, který ale musí být zbaven nežádoucích materiálů. Pro ideální chod technologie je vhodné mít co možná nejvýše homogenní vstupní surovinu.

Co je pak výstupem z technologie?     

Plynné frakce separujeme na vodík a směsný plyn, který nahrazuje CNG. Ten je možné použít jako palivo pro autobusy, auta, vysokozdvižné vozíky, kogenerační jednotky. Velkou výhodou v tomto směru je, že některá města již přešla na ekologičtější CNG autobusy a tato technologie jim dává možnost vyrobit si vlastní palivo z lokálně vyprodukovaných odpadů.

Kam jste již technologii dodali? 

Jedná se o inovativní a novou technologii, takže dodávky začaly teprve před dvěma lety. Máme výborného zákazníka v Anglii, kterému jsme již jednotku dodali a v současné době běží výroba dalších. Některé moduly z naší technologie pak byly dodány kolegům na Slovensko a v rámci dílčích dodávek také v ČR. V současné době ale připravujeme komplexní a větší projekty na území celé ČR. Velkou možností jsou v tomto směru post uhelné regiony (např. MSK), kde je větší chuť se otevřít novým technologiím a jít vstříc světlejším zítřkům.     

Pane Štefanče, děkujeme Vám za rozhovor.

The article, including an English translation, is available in POSITIV Business & Style magazine 1/2024 HERE.

Článek včetně anglického překladu je dostupný v magazínu POSITIV Business & Style 1/2024 ZDE.


Poslechněte si rozhovor s Jakubem Štefancem na téma obnovitelných zdrojů.

Aktuálním tématem v energetice je vodík a nahrazení fosilních paliv. Jak reaguje společnost na tento trend? Kde všude realizují své projekty?

RELATED ARTICLES