Čtvrtek, 13 června, 2024

„Uhelné“ regiony se mění na „vodíková údolí“

Ještě před dvěma roky se „vodíková éra“ zdála na míle vzdálená. Ruská agrese na Ukrajině všechno změnila. Evropa si (konečně) uvědomila rizika energetické závislosti na jednom velkém dodavateli a Evropská komise výrazně změnila směr. Nicméně cena za „zelený“ vodík, který je tou kýženou komoditou, je zatím vysoká a s přepravní vzdáleností roste. Proto je důležité vytvořit „vodíková údolí“ – regionální vodíkové ekosystémy. 

K prosazení tohoto záměru se spojily transformující se uhelné regiony – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Podpisem memoranda o spolupráci zvětšily „svou sílu“ vůči státu, který jednak potřebuje plnit unijní závazky, zároveň může z několika zdrojů poskytnout prostředky k „rozjezdu“. V těchto regionech je koncentrována v podstatě veškerá dosavadní výroba vodíku, tedy infrastruktura i zkušenosti s vodíkem, výroba paliv pro dopravu, a je tu i průmysl, který bude vodík spotřebovávat. Politická reprezentace těchto regionů je zároveň ochotná podporovat spotřebu vodíku ve veřejných službách. Vzniká tak ideální souhra, v Česku zatím neobvyklá – souhra mezi výrobou a spotřebou, schopnost dohodnout se mezi veřejnou a soukromou sférou. 

Pracovní skupina tří regionů je složena z reprezentace jednotlivých krajů – vždy jeden zástupce veřejné sféry, jeden ze soukromé sféry. Moravskoslezský kraj reprezentuje Moravskoslezský vodíkový klastr (Dan Minařík) a Vítkovice Cylinders (Vladislav Smrž), Ústecký kraj vodíková platforma Ústeckého kraje (Karel Tichý) a Unipetrol (Tereza Nislerová), Karlovarský kraj Krajský úřad (Patrik Pizinger) a Sokolovská uhelná (Pavel Klaška). Nejvýznamnější současnou aktivitou skupiny je prosazování vodíkových projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace a Modernizačního fondu, vodíkových údolí v národní Vodíkové strategii, hledání spolupráce s dalšími partnery – HYTEP, SP ČR, ministerstvy. 

Ambicí transformujících se uhelných regionů je změna ve všech oblastech, kde Evropská unie změnu předpokládá – v automobilové i železniční dopravě, v hutním i chemickém průmyslu. Tak, jak historicky tyto tři regiony byly rozhodující základnou průmyslu i energetiky, změnou na „vodíková“ údolí se stávají základem změn v ČR. 

Rozhovor včetně anglického překladu naleznete ve speciálu HYDROGEN magazínu POSITIV Business & Style ZDE.

RELATED ARTICLES