Sobota, 2 března, 2024

Rozsáhlá ekologizace tepláren pokračuje podle plánu

Veolia Energie je největším distributorem tepla v České republice. Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě dodává teplo a teplou vodu do 580 tisíc domácností. Energiemi zásobuje také nemocnice, školy a řadu průmyslových podniků. Jak potvrzuje obchodní ředitel skupiny Veolia Jakub Tobola, odklon tepláren od uhlí směrem k ekologicky přijatelnějším palivům jde podle plánu.

Veolia Energie ČR jako první velká teplárenská společnost oznámila, že chce do roku 2030 ukončit spalování uhlí. Jak postupuje ekologizace vašich tepláren na Moravě?

Začali jsme dekarbonizací Teplárny Přerov, kterou jsme přebudovali z uhlí na zemní plyn, biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP), což je vytříděná část komunálního odpadu, kterou už nelze dál recyklovat. Pracujeme na projektu v Olomouci, kde chceme ukončit spalování hnědého uhlí. Ve Frýdku-Místku a v Karviné už máme hotovou plynovou část a v Karviné připravujeme stavbu kotle na využívání TAP. Plynofikace už je dokončená i v Teplárně Přívoz v Ostravě, kde spalujeme koksárenský a zemní plyn. Připravujeme také řešení pro největší teplárnu na Moravě – Elektrárnu Třebovice v Ostravě.

„Postupujeme podle plánu, do ekologizace a transformace investujeme každý rok stamilionové částky, stanovený termín chceme splnit.“

Jaké jsou perspektivy teplárenství do nejbližších let a desetiletí? Udrží se v dnešní podobě?

Dálkové teplo má důležitou roli v energetice a cení si ho i v zahraničí. Je to služba, která funguje stabilně, bezpečně a ekologicky a byla by škoda teplárenské soustavy rozbít jen proto, že v některých případech dnes nákladově může vycházet o něco dráž než alternativy, což je velkou mírou dáno nerovnými podmínkami na trhu. Čelíme konkurenci např. malých plynových kotelen, které náklady na emisní povolenky platit nemusí, ale jsou zdrojem znečištění s výrazně větším dopadem v daném místě než centrální teplárna. Navíc Evropská legislativa od roku 2027 počítá s platbami za emise oxidu uhličitého i pro malé plynové kotle. V případě uhelných tepláren zvyšují tyto platby za emise koncovou cenu tepla o zhruba 250 korun za gigajoule. Odchod od uhlí tedy neděláme jen proto, abychom se zalíbili investorům, ale je to ekonomická nutnost. Využívání obnovitelných zdrojů je zase naše odpovědnost vůči naší planetě.

Veolia připravuje pilotní projekt výroby vodíku v Moravskoslezském kraji. Můžete přiblížit, o co jde?

Jedná se o projekt ve Frýdku-Místku: v teplárně nainstalujeme elektrolyzér o výkonu dvou megawatt, pohánět jej bude zelená elektřina vyrobená z biomasy a fotovoltaiky. Je to jediný vodíkový projekt v České republice, který uspěl v mezinárodním srovnání a jako vůbec první získal dotaci z Inovačního fondu EU na podporu čistých technologií. Vyrobený vodík bude sloužit k pohonu autobusů v Moravskoslezském kraji. Navíc kraj plánuje také pořízení vodíkových vlaků na některé linky, například z Krnova do Olomouce. 

Zeleného vodíku je málo, proto jsme se rozhodli, že do toho půjdeme, a výrobu vodíku plánujeme i na dalších místech.

Zahajujete novou éru svého působení v české energetice a začali jste nabízet dodávky elektřiny a plynu domácnostem a maloodběratelům. Co vás k tomu vedlo? 

Trh se pročistil a ceny se dostaly na přijatelnou úroveň, kdy se může rozvíjet konkurenční prostředí. Více než desetiletí patříme mezi top hráče na energetickém trhu. Sázíme na to, že jsme energetický lídr, který má jasnou dlouhodobou vizi, silné mezinárodní zázemí, nejmodernější technologie a týmy erudovaných profesionálů. Naší výhodou je i to, že máme vlastní výrobu elektřiny v našich teplárnách…

Celý rozhovor si přečtěte v magazínu POSITIV Business & Style 4/2023 ZDE.

Jakub Tobola

Text a foto: Veolia Energie ČR

RELATED ARTICLES