Středa, 12 června, 2024

Digitální transformace SME: Jak zajistit zdroje pro digitální transformaci – 1. část

Digitální transformace firmy je proces přechodu od tradičních způsobů práce a obchodu k využívání technologií, s cílem zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost firem. Transformace zahrnuje aplikaci nových technologií, jako jsou umělá inteligence, aplikace cloudových služeb, mobilní a webové aplikace a analytické nástroje. 

Pro úspěšné zvládnutí digitální transformace je důležité uvědomit si několik klíčových věcí. Patří mezi ně například výběr vhodných digitálních technologií, které jsou schopné vytvářet propojený systém a v konečném důsledku digitální dvojče dané reálné firmy. Dále dát do souladu vizi a strategii firmy s tím, co se bude digitalizovat. Většina digitálních transformací ztroskotává i na nedostatečné přípravě a tréninku lidí. V neposlední řadě může digitální transformaci ohrozit špatné finanční plánování a zajištění finančních zdrojů. Často to pak vede ke zbytečným kompromisům a polovičatým řešením. Jak si zajistit a pohlídat finance na projekt digitální transformace, jsem se zeptal Jana Lišky z firmy Jan Liška & Partneři.

Nad čím vším musí malá či střední firma přemýšlet v oblasti finančního řízení? „Investice do digitalizace jsou nezbytné. Proto by hned druhým krokem poté, co má podnikatel načrtnutou strategii a plán digitalizace, mělo být plánování financí,“ říká Jan Liška. „Mnohdy jsou tyto transformace na déle než jeden rok, a proto je důležité klást velký důraz na finanční řízení, vyhledávání zdrojů a řízení rizik, které mají finanční dopad na realizaci projektu.“ 

Ve finančním řízení musí podnikatel dostat odpověď na to, z jakých zdrojů bude jednotlivé kroky financovat, jaký to bude mít dopad na cashflow a jak budou vypadat průběžné účetní závěrky. Jelikož jedním z nejčastějších zdrojů financování jsou dotační tituly spolufinancované úvěry komerčních bank, je zapotřebí tvořit výkazy tak, aby nám jednotlivé etapy realizace neznemožnily další žádosti o úvěr nebo žádosti o dotaci.

Miroslav Marek

„Nezbytné je nastavení a sledování finančního zdraví firmy v průběhu celé digitální transformace. Patří sem definování rizik, která mohou projekt ohrozit. Je důležité mít na tato rizika připravená řešení,“ doporučuje ze zkušenosti Jan Liška.  

Celý článek si přečtěte v magazínu POSITIV Business & Style 1/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES