Pátek, 12 dubna, 2024

Digitální transformace SME: Jak začít digitální transformaci firmy – 2. část

Zeptali jsme se Josefa Svobody z firmy Dytron s.r.o., která se zabývá digitalizací firemních procesů, jaké jsou předpoklady úspěšného projektu digitální transformace. Zde je jeho pohled.

Projekt digitální transformace je pro malé a střední firmy velkou strategickou výzvou, která vyžaduje jasnou definici cílové vize a důkladnou přípravu. Management firmy musí mít jasně definované a měřitelné cíle, kterých chce společnost v horizontu několika následujících roků dosáhnout. Cílem nejsou nákupy nových digitálních technologií, ty jsou pouze prostředkem. Zásadním hlediskem pro stanovení cílů a odpovídající strategie digitální transformace je zvýšení přidané hodnoty pro zákazníky. Firma by měla mít jasnou představu, jakých měřitelných hodnot růstu, zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti chce dosáhnout.

Digitalizace je dnes často skloňované téma a naprostá většina firem ji má ve své strategii. Velmi často je ale pro rozvíjející se firmy obtížně uchopitelná. Firmy jsou pod tlakem nabídek různých dodavatelů IT technologií, které pak obtížně zasazují do svého prostředí. Dalším problémem je určení, podle jakých kritérií technologie vybírat, v jakém pořadí je nasazovat a jak zjistit, jestli je dané řešení pro firmu vhodné a za odpovídající cenu. 

Velmi podceňovanou oblastí je úroveň připravenosti firmy na nový systém z pohledu nastavených procesů, systematičnosti a připravenosti zaměstnanců. Nezřídka se pak stává, že firma nasadí digitální technologii, na kterou zaměstnanci nejsou připraveni. V lepším případě ji pak nevyužívají na plnou kapacitu, v horším případě ji odmítnou používat a digitalizační proces je hned na počátku ovlivněn negativní zkušeností. 

Z výše uvedeného je patrné, jak důležitá je příprava a plánování digitalizačních aktivit. Doporučujeme na této přípravě spolupracovat s odborníky, kteří mají s tímto procesem zkušenosti. Základem přípravy a následné realizace projektu digitalizace je monitoring stávajících procesů a digitální připravenosti firmy. K tomu se vrátíme v některém z dalších pokračování našeho seriálu.

Podívejte se na přechozí díl ZDE.

RELATED ARTICLES