Sobota, 2 března, 2024

Automobilový průmysl v našem kraji se stává nosným průmyslovým odvětvím

Jsme jeden ze dvou krajů naší republiky, kde jsou dva finální výrobci automobilů. Tradiční česká firma TATRA TRUCKS, výrobce nákladních automobilů s více jak 100letou historií a přední světová automobilka, korejská firma Hyundai, vyrábějící nejmodernější osobní automobily.

Nejsou u nás ale jen automobilky. V našem regionu je silně rozvinut dodavatelský průmysl. Máme zde přímé dodavatele světovým automobilkám, tzv. TIER 1 společnosti. A to jak se zahraničním, tak domácím kapitálem, které dodávají i komponenty i celé moduly a systémy. Ani zde ale dodavatelský řetězec nekončí. Pokračuje firmami TIER 2,3, tedy další subdodavatelskou úrovní, jak dílů, tak technologií či služeb.

Velká většina společností má tady i své výzkumně vývojové kapacity. Společnost TATRA TRUCKS má svou vlastní VaV základnu pro rozvoj výrobků i procesů v Kopřivnici. Výsledkem je mimo jiné nákladní automobil s elektropohonem, kde elektrická energie je vyráběna pomocí palivových článků z vodíku.

Odborníci z Hyundai Motor Manufacturing Czech jsou rovněž plně zapojeni do vývojových fází nových automobilů. Příkladem je plně rozvinutá spolupráce při vývoji a zavádění do výroby nového elektromobilu KONA.

Automobilový průmysl v MS kraji není zdaleka“ montovna“, ale pokročilé centrum moderního průmyslu, který výrazně ovlivňuje rozhodující oblasti našeho života. Jeho sociální, ekonomickou, ale i technickou stránku.

V sociální oblasti představuje mnohatisícovou absorpční kapacitu širokého spektra pracovních příležitostí. Vytváří podmínky pro rozvoj vzdělání včetně celoživotního, a tím i potřebu vzdělávacích institucí a škol všeho druhu.

V oblasti ekonomické přináší práci s vysokou přidanou hodnotou, které také odpovídají mzdy pracovníků, jež jsou ve srovnání se zbytkem republiky vysoce nadprůměrné. Stabilizuje se rozvoj kraje a rozvíjí jeho kontakt se světem.

Konkurence v technické úrovni výrobků a technologiích posouvá kupředu všechny, kdo jsou součástí Automotive businessu. Vede k nárůstu prostředků vkládaných do VaV, vede společnosti k investování do čisté mobility, digitalizace, robotizace a automatizace s návratností menší než jeden rok.

Vše je realizováno ve velmi náročném tržním prostředí, kde působí nejen místní, ale i celosvětová konkurence, v níž uspějí jen ti nejlepší!

V našem kraji můžeme být též hrdí na řadu společností automobilového průmyslu.  Každý rok vyhlašuje Sdružení automobilového průmyslu v ČR soutěž o Podnik roku. Za rok 2022, v kategorii do 250 zaměstnanců, se mezi trojicí nejlepších umístila firma TAWESCO Automotive s.r.o. a v kategorii nad 250 pracovníků získala první cenu automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Uvedené firmy prokázaly v náročných kritériích hodnocení z oblasti rozvoje a efektivnosti vynikající výsledky. 

Udržitelný rozvoj, ke kterému automobilový průmysl směřuje, se tak, ve spolupráci s těmi, kdo jej mohou ovlivnit, stává reálným cílem ve prospěch všech.

Celý článek včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 4/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES