Pondělí, 22 července, 2024

Většina českých nemocnic už využívá jednoduchý prohlížeč snímků

Většina nemocnic v Česku již využívá diagnostický webový prohlížeč MARIE WebVision pro zobrazování a hodnocení radiologických vyšetření. Díky využití webových technologií může lékař k obrazovým vyšetřením přistupovat odkudkoliv, z nemocnice, z domu, z tabletu nebo z mobilního telefonu.

Úplně první nemocnice, která plně digitalizovala svůj radiologický provoz prostřednictvím technologie MARIE PACS vyvíjené společností OR-CZ byla v roce 2004 Nemocnice Břeclav. Přechod z dosavadního filmového provozu do digitálního světa přinesl lékařům nové a přesnější možnosti v rámci diagnostiky.

Od první instalace celý systém MARIE PACS prošel výraznou modernizací a funkčním rozšiřování. V roce 2019 uvedla společnost na trh nový webový diagnostický a klinický prohlížeč MARIE WebVision.

První instalace prohlížeče MARIE WebVision proběhla bezprostředně po ukončení procesu vývoje a certifikace zdravotnického prostředku v roce 2019. Certifikace zdravotnického prostředku dokazuje bezpečnost a klinickou účinnost a je klíčovým faktorem pro uvedení produktu na trh.

Dnes prohlížeč MARIE WebVision pomáhá lékařům s diagnostikou radiologických vyšetření například na pražské Homolce, FN Královské Vinohrady, FN Ostrava, UN Košice či ve specializovaných pracovištích jako je Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře nebo Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Společnost OR-CZ prostřednictvím integrace svého prohlížeče do produktů CloudPACS či Dr.Sejf umožňuje efektivnější práci s obrazovou dokumentací i menším zdravotnickým zařízením jako jsou ambulance a polikliniky.

Bez instalace softwaru, stačí obyčejný webový prohlížeč

„Pro práci s prohlížečem není nutné na koncovém zařízení instalovat jakýkoliv speciální software, vyžaduje pouze běžný webový prohlížeč jako Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari a podobně. Bavíme se o teleradiologii, jednou z disciplín telemedicíny, ve které jsme v ČR průkopníky.“ říká technický ředitel OR-CZ Jan Kelča.

Prohlížeč MARIE WebVision je tak možné využívat pro rutinní diagnostiku, vzdálené popisy, klinický náhled, vizity či odborné konzultace a příslužby. Řešení je plně certifikováno pro diagnostiku obrazových dat pacientů.

„Nespornou výhodou prohlížeče je, že zdravotníci mají data kdekoliv a kdykoliv v diagnostické kvalitě, tedy i mimo prostředí zdravotnického zařízení. Disponuje také pokročilými diagnostickými funkcemi jako jsou 3D rekonstrukce, multiplanární rekonstrukce, digitálním zpracováním EKG signálů nebo napojením umělé inteligence,“ dodává Jan Kelča.

Klíčovým benefitem webových technologií je právě přístup k datům v reálném čase z jakéhokoliv místa na světě, kde je možné se připojit k internetu. Dnes tyto technologie umožňují sdílet lékařské kapacity napříč jednotlivými zdravotnickými zařízeními a pomáhají tak lépe zvládat personální krizi zdravotnictví, která je nyní pravděpodobně na svém vrcholu.

Zobrazovací metody

Zdroj: TZ OR-CZ

RELATED ARTICLES