Středa, 24 dubna, 2024

Umělá inteligence pomáhá v Diagnostickém centru AGEL Nový Jičín s diagnózou nádorů prsu

Umělá inteligence (AI) si našla své místo i ve světě moderní medicíny. Na novojičínském a vsetínském pracovišti AGEL Diagnostického centra je hojně využívána k diagnostice nádorů a stala se neocenitelným pomocníkem lékařů zejména v diagnostice patologických změn v prsní žláze.

Systém umělé inteligence je softwarový program, jehož úkolem je na provedených mamografických snímcích zvýraznit okrsky, kde by se mohly ve žláze vyskytovat patologické změny.

 „Lidé si umělou inteligenci často mylně představují jako jakýsi samostatný přístroj, který dává pokyny nebo na nás dokonce mluví. Ve skutečnosti, tak jako v případě naší AI, se ale zatím většinou jedná o softwarový program, který je implementován do našeho systému používaného při znázornění a popisu mamografických snímků,“ vysvětluje vedoucí lékař AGEL Diagnostického centra Nový Jičín MUDr. Borek Frydrych s tím, že AI pracuje se všemi mamografickými snímky, tedy jak v rámci screeningu, tak diagnostiky. „AI hodnotí mamografické snímky od všech žen. Malou výjimku tvoří pouze ženy po augmentaci, tedy s implantáty, u nichž je tato technologie funkční jen při užití třídimenzionální modality,“ doplnil MUDr. Frydrych.

Moderní AI systém zpracoval v AGEL Diagnostickém centru snímky již od více než 15 tisíc žen, což dokazuje jeho rozsáhlé uplatnění v praxi. Významnou výhodou systému je jeho spolehlivost v detekci zhoubných změn, včetně velmi časných stadií nádorů.

Lékaři využívají AI hlavně v rámci prvního čtení snímků, což jim umožňuje efektivnější a rychlejší diagnostický proces. „Umělá inteligence nezastoupí lékařský personál, nýbrž slouží jako doplněk, který zvyšuje přesnost a rychlost diagnostiky, zatímco konečné rozhodnutí a případné korekce výsledků zůstávají v rukou lékaře mamodiagnostika“ upřesňuje MUDr. Borek Frydrych a dodává, že zavedení umělé inteligence nemá za cíl nahradit lékaře.

V diagnostice rakoviny prsu jde totiž o mnohem více než jen vyhodnocení snímků. „Odborná činnost lékaře v mamocentru zahrnuje mimo hodnocení mamografických snímků, třeba také provádění velkého množství doplňkových vyšetření jako je sonografie, a dále tady máme rostoucí trend v provádění velkých bioptických metod, a to jak v diagnostice a v budoucnu patrně i v terapii časných stádií zhoubných lézí v prsní žláze. I v tomto případě však může být AI lékaři nápomocna, a to hlavně tím, že mu k těmto výkonům poskytne prostor,“ míní vedoucí lékař a připomíná, že jednou z klíčových výhod, které umělá inteligence přináší do mamodiagnostiky, je její schopnost zkrátit čas potřebný pro vyhodnocení snímků.

S pokračujícím vývojem a zdokonalováním se očekává, že systém bude ještě přesnější a rychlejší.
„V budoucnu lze předpokládat, že diagnostická spolehlivost AI se bude blížit této schopnosti u zkušeného lékaře,“ uzavírá MUDr. Borek Frydrych.

Zdroj: TZ AGEL

Ilustrační foto: Nemocnice AGEL Nový Jičín

RELATED ARTICLES