Sobota, 22 června, 2024

Telemedicínské centrum v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí je po dvou letech svého fungování špičkovým zařízením využívajícím nejmodernější technologie v kardiologii

Telemedicínské centrum v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí dosáhlo za dva roky své existence velkých pokroků v poskytování odborné péče a neustále přináší inovativní řešení pro pacienty trpící kardiologickými i jinými obtížemi. Kombinací moderních technologií a zkušených odborníků je vyhledávaným centrem pro pacienty i zdravotníky nejen z regionu.

Svou činnost rozvíjí více směry. „Zaměřujeme se jak na klasickou telemedicínskou činnost, tedy monitorování především kardiologických pacientů vzdáleným přístupem, tak na zavádění nových postupů. Zcela nově jsme zakoupili moderní EKG monitory pro pacienty s poruchami srdečního rytmu, které umožňují velmi efektivně a pro pacienta jednoduše doma nahrát a odeslat EKG záznam, který je v našem centru zanalyzován a je tak rychle stanovena správná diagnóza,“ uvedl MUDr. Jan Chovančík, Ph.D., primář Telemedicínského centra.  

Jejich použití je velmi jednoduché a mezi pacienty žádané. Za poměrně krátkou dobu využívání monitorů bylo zachyceno několik specifických arytmií, které vedly ke změně léčby u pacientů. „Jedním z nich byl i mladý muž, sportovec, žijící nedaleko Prahy, který trpěl několik měsíců pocity srdeční nepravidelnosti, na EKG v ambulanci byl vždy normální nález, teprve při monitorování pomocí epizodního záznamníku z Telemedicínského centra byla zachycena porucha rytmu. Navrhli jsme nový postup a mladý muž se nyní cítí výrazně lépe,“ doplnil MUDr. Jan Chovančík, Ph.D.

MUDr. Jan Chovančík, Ph.D.

Z dalších aktivit Telemedicínského centra je třeba vyzdvihnout provádění echokardiografických vyšetření a práce při diagnostice a léčbě nemocných se syndromem spánkové apnoe. „V obou těchto činnostech se aktivita centra osvědčila natolik, že je vyhledávána i v dalších vzdálených ambulancích. Zcela nově se Telemedicínské centrum podílí na fungování centra preventivní kardiologie, které v nemocnici AGEL Třinec-Podlesí vzniklo teprve nedávno,“ dodává Ing. Jan Hečko, Ph.D., vedoucí biomedicínský inženýr.

V aktivitách spojených s moderními technologiemi je navázána spolupráce s Kardiologickým centrem AGEL Pardubice při 3D tisku modelů srdce a dále se prohlubuje využití VR a AR technologii při složitých kardiologických výkonech a také v rámci rehabilitace nemocných s motorickými deficity. „V oblasti umělé inteligence je ukončen projekt na detekci nozokomiálních nákaz a čeká se jeho uplatnění v běžné praxi ve zdravotnických zařízeních. Je také rozpracováno několik projektů, které využívají inovativní technologie, včetně analýzy dat a jejich zpracování pomocí umělé inteligence,“ vysvětlil Ing. Jan Hečko, Ph.D.

Ing. Jan Hečko, Ph.D.

Dlouhodobým cílem Telemedicínského centra je zlepšit efektivitu péče poskytované kardiologickým pacientům a umožnit lékařům lépe se soustředit na diagnostiku a léčbu včetně redukce administrativních úkolů. „Do budoucna máme v úmyslu dále rozšiřovat vzdálený monitoring pacientů, více integrovat umělou inteligenci a strojové učení pro ještě preciznější analýzu dat a predikci rizik, následně pak identifikovat tyto nemocné pomocí automatických procesů,“ zakončil MUDr. Jan Chovančík, Ph.D.

Telemedicínské centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí za dva roky své existence poskytuje pacientům komplexní a inovativní lékařskou péči v oblasti kardiologie pomocí moderních technologií a přispívá k vývoji nových léčebných metod a diagnostických postupů.

Zdroj: TZ AGEL a.s.

RELATED ARTICLES