Pátek, 12 dubna, 2024

Setkání pediatrů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.

Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku uspořádalo dne 8. února 2024 úspěšný seminář pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterého se zúčastnilo více než 40 pediatrů a dětských sester z Frýdku-Místku i z přilehlého okolí.

Náplní semináře byl odborný program zaměřený na aktuální pediatrická témata zahrnující i zajímavé kazuistiky dětí léčených na našem dětském oddělení. Dále byly prezentovány výsledky a možnosti dětské chirurgické péče v naší nemocnici, nabídnuta možnost preventivních prohlídek u sportujících dětí včetně vyšetření klidového EKG, možnost kurzů šátkování a masáží novorozenců a kojenců.

V druhé části představila nová primářka dětského oddělení, doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA, vizi dalšího rozvoje oddělení, aktuální plány a popsala stávající fungování oddělení. Následně proběhla diskuse věnovaná prohloubení další spolupráce mezi dětským oddělením a praktickými dětskými lékaři tak, aby dětští pacienti v regionu měli k dispozici co nejkvalitnější péči. „I z tohoto důvodu je jedním z našich klíčových cílů výchova nastupující generace dětských lékařů,“ doplnila primářka dětského oddělení.

Paní primářka Eva Klásková vyjádřila své poděkování za hojnou účast a označila akci za velmi úspěšnou. „Velmi si vážím vlídného a vstřícného přijetí a navázání spolupráce s kolegy z primární péče, jejichž práce je zcela nenahraditelná a je absolutním základem péče o naše dětské pacienty. Mám radost, že jsme se se zástupci PLDD domluvili také na pokračování společných odborných seminářů. Těšíme se také z podpory vedení nemocnice a celého regionu při rozvoji našeho oddělení.“

Zdroj: Nemocnice ve Frýdku-Místku

RELATED ARTICLES