Pátek, 12 dubna, 2024

Nový CT skener SOMATOM Force patří k těm nejmodernějším na trhu

Radiologické oddělení Městské nemocnice Ostrava začalo používat nový CT skener SOMATOM Force od firmy Siemens AG, který výrazně zkracuje dobu vyšetření, umožňuje mnohem menší radiační zátěž pro pacienta a zároveň až o třetinu snižuje množství aplikované kontrastní látky. Nové CT za kratší časový úsek zobrazí výrazně větší část lidského těla. Patří k nejmodernějším a nejvýkonnějším zařízením, která jsou v současnosti na trhu. Dodavatelem přístroje je firma Medifine, vítěz veřejné zakázky za téměř 42 milionů korun s DPH, v ceně jsou zahrnuty také stavební úpravy nezbytné pro instalaci nového přístroje. Náklady na pořízení nového CT byly financovány z projektu REACT-EU.

Nové CT bude sloužit nejen pro vyšetření hospitalizovaných a ambulantních pacientů naší nemocnice, ale i pro ambulantní pacienty z jiných zdravotnických zařízení. Díky tomuto modernímu zařízení jich stihne oddělení Radiologie a zobrazovacích metod vyšetřit mnohem více. Zároveň jde o jednu z posledních novinek, které jsme v průběhu dvou let nakoupili za finanční prostředky z projektu REACT-EU, dohromady jsme měli k dispozici téměř 250 milionů korun,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Vyměněno bylo devět let staré zařízení, které bylo ekologicky zlikvidováno. Novinku komentoval také ostravský radní pro zdravotnictví Michal Mariánek.

„Nový moderní přístroj je dalším krokem v naší snaze o celkovou modernizaci nemocnice. Výhodou přístroje je i fakt, že jej můžeme ihned využívat ve stávajících prostorách a nemusíme čekat na nový pavilon, který je součástí připraveného generelu modernizace nemocnice. Je skvělé, že nemocnice účelně využívá možnosti externího financování, protože pořízení techniky je nákladné a my tak prostředky z fondu můžeme prioritně směřovat do stavebních investic.“

Technologie CT se systémem SOMATOM Force využívá zobrazení dvěma rentgenkami s rozdílným napětím, kdy rozdílná absorpce rentgenového záření tkáněmi lidského těla vede k pokročilejší diagnostice.

„Oproti minulému CT se skenovací čas zkrátil až o 80 procent. Oblast hrudníku a břicha nyní zvládneme nasnímat za 1 až 2 vteřiny, oproti dřívějším 10 vteřinám. Vyšetření na novém přístroji je rovněž šetrnější k pacientům s nedostatečnou funkcí ledvin, díky nižšímu množství aplikované kontrastní látky se minimalizuje možné poškození ledvinných funkcí. Rychlost snímání nám umožňuje vyšetřit bez obtíží neklidné pacienty, děti nebo třeba pacienty v bezvědomí, u kterých není možné, aby zadrželi dech,“ řekl primář oddělení Radiologie a zobrazovacích metod Jiří Kozák.

Nové CT přináší oproti tomu dřívějšímu výrazně lepší zobrazení jednotlivých částí lidského těla, včetně těch, které jsou na záření nejcitlivější, aniž by došlo k zhoršení kvality výsledného obrazu.

„Rychlost skenování s vynikajícím prostorovým rozlišením je uplatnitelná pro kardiovaskulární diagnostiku, v neuroradiologii, v dětském lékařství a v traumatologii. Například celé srdce přístroj nasnímá za 150 milisekund, hrudník a břicho za 1 sekundu. Za velmi krátký časový interval můžeme při srdečním infarktu přesně odhalit ischemické změny v srdeční svalovině díky speciálnímu vyšetření – dynamické perfuzi myokardu, kterou většina jiných CT přístrojů neumožňuje. Při CT perfuzi mozku v rámci odhalování postischemických změn při mrtvici jsme schopni dynamicky zobrazit celý mozek v rozsahu až 22 centimetrů, přičemž předchozí přístroj umožnil při tomto typu vyšetření zhruba třetinový rozsah zobrazení. Tyto vysoce pokročilé technologie posouvají naše diagnostické možnosti opět výrazněji vpřed,“ doplnil primář Kozák.

Přístroj je doplněný o unikátní otočný přídržný systém GetUp®, který výrazně přispívá k bezpečnějšímu uložení pacienta na vyšetřovací stůl a také snižuje fyzickou námahu, kterou přitom musí radiologický asistent vynaložit. Umožňuje vyšetření i velmi obézních lidí, nosnost stolu je aktuálně 307 kilogramů, což je téměř 1,5krát více než u předchozího přístroje.

Oddělení Radiologie a zobrazovacích metod MNO je vybaveno moderní, velmi kvalitní a sofistikovanou digitální zobrazovací technikou, která umožňuje nejen vysoký diagnostický přínos, ale i snížení radiační dávky. K dispozici má dva CT přístroje, jednu magnetickou rezonanci, tři ultrasonografické přístroje, dále angiolinku, mamograf, skiagraficko-skiaskopický přístroj, pět skiagrafických přístrojů a zubní rentgen.

Oddělení je začleněno do sítě zdravotnických zařízení, která jsou schopna mezi sebou komunikovat a vyměňovat si obrazová data on-line. Tvoří ho 25 lékařů a dalších 36 zaměstnanců na pozicích nelékařského zdravotnického personálu. Ročně vyšetří 19 000 pacientů na CT, 5 000 pacientů na magnetické rezonanci, 700 pacientů na angiointervencích, 1 600 pacientů na mamografii, 7 500 pacientů na ultrasonografii a 70 000 pacientů při skiagraficko-skiaskopických vyšetřeních včetně zubního rentgenu.

Zdroj: mnof.cz

RELATED ARTICLES