Středa, 24 dubna, 2024

„Náročná, ale naplňující je práce poradce v paliativní péči. Zároveň přináší radost z běžných každodenních věcí,“ říká Eva Palianová z Nemocnice AGEL Český Těšín. Pro radu k ní chodí nejen klienti, ale i pečující rodinní příslušníci

V Nemocnici AGEL Český Těšín začala nově fungovat Sociální poradna pro paliativní péči. Nabízí odborné poradenství a podporu lidem pečujícím o osoby se závažným onemocněním. 

Nemocnice AGEL Český Těšín pečuje převážně o pacienty dlouhodobě nemocné, onkologické či geriatrické, kteří spadají do oblasti paliativní péče. „Myšlenka vzniku Sociální poradny pro paliativní péči se rodila již delší dobu. Vnímali jsme, že bude přínosné nejen pro tyto pacienty, ale i pro jejich pečující rodiny, blízké, hledat efektivní způsob komunikace a podporu při plánování péče, která je dlouhodobá a náročná. Mimo jiné se na nás často obrací lidé z řad veřejnosti a potřebují poradit, kdo jim s náročnou péčí o svého blízkého pomůže, potřebují podpořit, sdílet své problémy a společně hledat optimální řešení. Postrádají informace,“ říká sociální pracovnice poradny Mgr. Eva Palianová z Nemocnice AGEL Český Těšín.

Sociální poradna pro paliativní péči nabízí odborné poradenství, podporu v nelehké životní situaci, je anonymní a bezplatná. Lidé mohou buď zavolat, poslat email anebo si domluvit se sociálním pracovníkem osobní setkání.

„Rodiny, které se rozhodnou pečovat o svého blízkého, který je vážně nemocný, jsou v nelehké situaci. Pečovat o umírajícího člověka v domácím prostředí vyžaduje zásadní rozhodnutí ze strany rodiny, že svému milovanému dopřejí potřebnou péči doma, tedy v prostředí, ve kterém si přejeme zůstat převážná většina z nás. Zůstat doma i v těch nejtěžších chvílích, na to je třeba být připraven. Rodiny neví, jak zajistit např. pomáhající terénní služby (pečovatelskou službu, mobilní hospicovou péči), nachystat kompenzační pomůcky (polohovací lůžko, toaletní křeslo apod.), vyřídit si např. dlouhodobé ošetřovné, jiné sociální dávky, co dělat, když se zdravotní stav bude zhoršovat, kam zavolat, kde vyhledat pomoc apod. Prostě vytvořit si plán péče. S tím vším jim můžeme pomoci,“ říká Eva Palianová. 

Nová služba je určena lidem od 18ti let věku, lidem v krizi, seniorům a pacientům s chronickým onemocněním. „Tato problematika se samozřejmě týká převážně starších osob, ale službu mohou využít např. vnoučata těžce nemocného prarodiče, který je v péči rodiny a situace je pro vnoučata těžká, neúnosná, potřebují poradit, neví, jak dál, mohou být samy pečujícími osobami, potřebují si oddechnout,“ vyjmenovává Eva Palianová.

Sociální poradna je bezplatnou anonymní službou, zájemci mohou sociálního pracovníka telefonicky zkontaktovat, domluvit si osobní jednání, zaslat email, je možný i videohovor. Bydliště v Českém Těšíně není podmínkou poskytnutí poradenství.

„Připravit klienty na všechno neumíme. Ale můžeme být s nimi v těch náročných chvílích a pak i v těch nejtěžších životních okamžicích. Projevují emoce, jsou jimi kolikrát zaplaveni, pláčou. Ale ve finále vždy přichází úleva a útěcha. Že to zvládneme společnými silami,“ uzavírá sociální pracovnice poradny pro paliativní péči Mgr. Eva Palianová z Nemocnice AGEL Český Těšín.

Sociální poradna pro paliativní péči funguje v areálu naší nemocnice v budově G v přízemí vedle odborných ambulancí. Přístup je bezbariérový. Poradnu mohou klienti navštívit v pracovních dnech:

Po  7 – 16

Út  7 – 15

St  7 – 17

Čt 7 – 14

Pá  7 – 13

Obracet se lze na sociálního pracovníka Mgr. Evu Palianovou, tel.724 646 317 nebo emailem: eva.palianova@nct.agel.cz . Více informací naleznete rovněž na webových stránkách Nemocnice AGEL Český Těšín. 

Zdroj: AGEL a.s.

RELATED ARTICLES