Pondělí, 22 července, 2024

Multimodalitní stream z operačního sálu živě přímo na konferenci „využití virtuální a rozšířené reality ve zdravotnictví“

Telemedicínské centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí spolu se specialisty z intervenční kardiologie se stali průkopníky v oblasti využití virtuální a rozšířené reality ve zdravotnictví prostřednictvím prvního multimodalitního streamu přímo z operačního sálu na konferenci konané v hotelu Sepetná na Ostravici u Frýdku Místku.

Cílem této technologické ukázky bylo demonstrovat význam a přínos technologie 3D mixované reality pomocí brýlí Hololens při výkonech na operačním sále jako podpory pro anatomickou orientaci operatéra. Stream umožnil účastníkům konference sledovat pohled na operační sál z různých kamerových úhlů, získávat zorný úhel přímo od operatéra a současně pracovat s 3D renderovanými DICOM CT daty ve vytvořeném mixovaném prostoru prostřednictvím brýlí Hololens 2.0, která sloužila jako vizuální podpora pro operatéra.

„Jsme hrdí, že jsme mohli představit tuto inovativní technologii na konferenci o využití virtuální a rozšířené reality ve zdravotnictví,“ uvedl Bc. Daniel Přeček, který je biomedicínský technik Telemedicínského centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. „Tato technologie představuje zcela nový způsob, jak přinést pokročilé vizualizační nástroje a interakci do operačního sálu, což může zásadně zlepšit výsledky chirurgických zákroků a bezpečnost pacientů.“

V rámci streamu byl proveden specifický výkon uzávěru ASD (atriální septální defekt) za účasti specialistů z intervenční kardiologie a jejich týmu. Tento výkon samotný byl úspěšný. Výzvu představovala organizace zabezpečení streamu a všech jeho modalit. Tento přenos ukázal účastníkům potenciál multimodalitního streamu a navigaci pomoci 3D renderovaných hologramů při spolupráci mezi různými odbornými týmy. „Použití mixované reality u pacientů se strukturálním postižením srdce pomáhá k lepší anatomické orientaci a akceptování rozdílů mezi anatomii u jednotlivých pacientů. Zrychluje proceduru, snižuje stres operatéra a umožňuje lepší orientaci během výkonu i po výkonu,“ uvedl MUDr. Jaroslav Januška, PhD., který je přední specialista na strukturální onemocnění v ČR a zároveň lékař Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Za hladký průběh celé akce jak na sále, tak na konferenci je nutno poděkovat všemu zúčastněnému personálu. Přítomnost Telemedicínského centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí na konferenci a úspěšná prezentace multimodalitního streamu zdůrazňuje jejich dobré postavení v oblasti inovativního využití technologií ve zdravotnictví.

Zdroj: TZ AGEL a.s.

RELATED ARTICLES