Čtvrtek, 13 června, 2024

Již 200 nových sanitářů vychovali na AGEL Střední zdravotnické škole. S novým školním rokem otevírá velmi žádané kvalifikační kurzy a chystá i novinky

Bývalí číšníci, kteří v covidu přišli o práci nebo třeba pekařky, prodavačky či horník. Takovéto profese se již v minulosti objevily v řadách zájemců přihlášených do kvalifikačních kurzů Střední zdravotnické školy AGEL. O tento druh výuky je enormní zájem. Proto ve školním roce 2023/2024 plánuje AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě a v Českém Těšíně otevřít zatím sedm kvalifikačních kurzů Sanitář a Ošetřovatel. Kurzy mohou zájemci absolvovat zejména v Ostravě, ale také v Českém Těšíně.

„Registrujeme stále přetrvávající velký zájem o naše kvalifikační kurzy, a proto jsme se rozhodli ve školním roce 2023/2024 otevřít hned sedm kurzů. Kapacita kurzů je omezená a volná místa rychle mizí, což nás samozřejmě velmi těší. Od prvního kurzu Sanitář, který začal v květnu 2020, se můžeme pyšnit více než 200 úspěšnými absolventy,“ uvádí Mgr. Alžběta Panáková, zástupkyně ředitele školy.

AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě plánuje ve školním roce 2023/2024 celkem čtyři sanitářské kurzy a jeden kurz Ošetřovatel. Rozšířit si vzdělání mohou i lidé z Českého Těšína a okolí, kde českotěšínská pobočka AGEL Střední zdravotnické školy plánuje otevřít v září kurz Sanitář a od listopadu pak kurz Ošetřovatel. Všechny kurzy probíhají formou hybridní výuky, to znamená, že část teoretické výuky probíhá online a část přímo ve školních prostorách. Nejvíce zajímavá a lákavá část všech kurzů je praxe, která probíhá v akreditovaných zdravotnických zařízeních po celé ČR a po dohodě s organizátory i mimo zdravotnická zařízený skupiny AGEL. Oba kurzy jsou pak uzavřeny praktickou a teoretickou zkouškou.

Absolvování kvalifikačního kurzu zajistí mnohým absolventům nejen stabilní práci ve zdravotnictví, ale některým pomůže zajistit vykonávat nové a jiné zdravotnické úkony než doposud. Naši kurzisté nám často dávají zpětnou vazbu a víme, že téměř všichni frekventanti našli uplatnění ve zdravotnictví a to nejen na standardních odděleních nemocnic, ale též v síti komplementů, jako jsou například laboratoře, lékárny, operační sály nebo lázeňství,“ popisuje Mgr. Alžběta Panáková.

V současné době chystá vedení AGEL Střední zdravotnické školy novinky v oblasti nabízených kurzů. O prohlubování svých znalostí se totiž hlásí i sami zdravotníci. „Celoživotní vzdělávání zdravotníků je nedílnou součástí jejich profese. Proto nyní chystáme dva nové kurzy, které budou určeny pro nelékařský zdravotnický personál. Budou zaměřeny na mentorování ošetřovatelské praxe a na problematiku péče o dekubity a nehojící se rány. Oba kurzy plánujeme spustit v roce 2024. Jelikož jsme nyní v přípravné fázi více informací o kurzech a registraci prozradíme později,“ uzavírá Mgr. Alžběta Panáková.

Akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář se mohou zúčastnit zájemci starší 18. let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B, případně mít za sebou 1. dávku vakcíny v době zahájení kurzu. Podobné podmínky platí i pro kurz Ošetřovatel přičemž zájemce musí mít ukončený tříletý učební obor nebo střední vzdělání. Veškeré informace ohledně všech kurzů najdou zájemci na webových stránkách školy https://szs.agel.cz/

Zdroj: TZ AGEL a.s.

RELATED ARTICLES