Sobota, 20 července, 2024

Jako první na světě implantovali aortální protézu u pacientky s komplexní vrozenou vadou srdce

V Kardiocentru AGEL Košice-Šaca se intervenčním kardiologům jako prvním na světě podařilo úspěšně implantovat aortální protézu pacientovi s komplexní vrozenou srdeční vadou a výrazně zvětšenou aortou. Unikátní zákrok by nebylo možné uskutečnit bez zapojení lékaře Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí MUDr. Jaroslava Janušky, Ph.D.

Aortální stenóza, tedy zúžení chlopně, je poměrně častou diagnózou. Její výskyt stoupá s věkem. A právě u starších pacientů je v léčbě preferována nechirurgická miniinvazivní léčba, která vzhledem k věku a dalším závažným diagnózám představuje pro tyto pacienty významný přínos. V praxi to znamená, že nález je konzultován společně s kardiochirurgem a anesteziologem. Pokud je zvolena intervenční léčba, jsou před zákrokem provedena všechna potřebná vyšetření, která poskytnou přesnou představu o samotném onemocnění a umožní lékařům naplánovat celý výkon, který probíhá bez nutnosti celkové anestezie. Nová srdeční chlopeň se obvykle zavádí vpichem do třísla a poté se implantuje pod rentgenovou kontrolou na místo samotné nemocné chlopně. Místo vpichu je sešito speciálním uzavíracím mechanismem a v optimálním případě může pacient druhý den po zákroku chodit.

„Pacientka, které byla implantována nová srdeční chlopeň, je specifický případ. Jedná se o relativně mladou ženu s vrozenou srdeční vadou, u které jsme v minulosti již prováděli jiné velmi speciální zákroky. Její vrozená srdeční vada však časem vedla i k poškození aortální chlopně, jejímu zúžení a následnému zhoršení zdravotního stavu pacientky. Pacientka má však velmi nestandardní anatomické poměry a velmi velký prstenec aortální chlopně. A to natolik, že se dosud nikdo na světě neodvážil implantovat novou srdeční chlopeň do tak velkého prstence. Důvodem je, že je velmi obtížné predikovat výsledek u takového pacienta kvůli nedostatku dosavadních dat. Zároveň to představuje riziko komplikací, které jsou následně obtížně řešitelné,“ vysvětluje lékařský ředitel pro interní obory Kardiocentra AGEL Košice-Šaca MUDr. Anton Farkaš, PhD. 

Vzhledem k tomu, že kardiochirurgický zákrok nebylo možné u pacientky provést a zároveň byla kontraindikována k transplantaci, byla tato možnost léčby jedinou možností, jak ji pomoci. Protože však takový případ dosud nikdo neřešil implantací chlopně, bylo nutné najít chlopeň, která by mohla být s určitými úpravami implantována. „Případ byl nejprve konzultován s kolegou MUDr. Januškou, s výrobcem chlopní a poté jsme po vzájemné komunikaci a osobních konzultacích našli možné řešení. Musím říci, že bez kolegy MUDr. Janušky by se tento počin jen velmi těžko dotáhl do zdárného konce. Následně jsme celý postup krok za krokem analyzovali a snažili se připravit na možné komplikace,“ doplnil MUDr. Farkaš.

V rámci přípravy odborníci skupiny AGEL také intenzivně konzultovali s pracovišti v Praze a Varšavě, která se specializují na léčbu vrozených srdečních vad. „Zároveň jsme převedli CT nález pacientky do rozšířené reality a celý zákrok konzultovali s výrobcem protézy a implantačním proktorem,“ popisuje český lékař MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., který je zároveň členem týmu intervenčních kardiologů Kardiocentra AGEL Košice-Šaca, a to jako odborník na strukturální vady a jejich intervenční léčbu.

I přes unikátnost intervenčního výkonu proběhl zákrok bez vážnějších komplikací a implantace chlopně proběhla úspěšně. Vzhledem k tomu, že nikdo na světě nikdy neimplantoval chlopeň do tak velkého aortálního prstence, prezentoval tento výsledek tým specialistů v online komunitě intervenčních kardiologů. Řada zahraničních odborníků, včetně kolegů ze Spojených států, je následně požádala o radu, jak u takových pacientů postupovat. Pacientka v současné době rehabilituje a rehabilitační pracovníci, stejně jako celý personál, dělají vše pro to, aby se mohla co nejdříve vrátit domů ke své rodině. 

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D. 

Již přes 20 let je lékařem Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Působí jako klinický proktor pro několik metodik intervenční léčby strukturálních onemocnění srdce, je jedním z průkopníků využití virtuální reality při intervenčních procedurách. Rovněž je členem týmu intervenčních kardiologů Kardiocentra AGEL Košice-Šaca jako expert na strukturální chyby a jejich intervenční léčbu.

Zdroj: TZ AGEL a.s.

RELATED ARTICLES