Pondělí, 24 června, 2024

Hyperbarická medicína je na lékařských fakultách opomíjený obor, změnit to má nová platforma

V učebních osnovách lékařských fakult stále chybí téma hyperbarické medicíny. Studenti tak nemají možnost se v tomto oboru dostatečně vzdělávat a dozvídat se o něm víc informací. Změnit by to teď mohla nová vzdělávací on-line platforma HYMON, kterou vyvinula skupina odborníků z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Masarykovy univerzity a Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka.

Hyperbarická medicína je lékařská specializace, jejíž součástí je také problematika hyperbarické oxygenoterapie. Princip léčby spočívá ve vdechování stoprocentního kyslíku za zvýšeného atmosférického tlaku. Vyšší zásobení těla kyslíkem pak urychluje hojení tkání, zpomaluje šíření infekcí, vyplavuje do krve kmenové buňky, ale má i další efekty. V České republice přitom existuje jen 13 hyperbarických komor. Možná právě proto je obor hyperbarické medicíny na úrovni pregraduálního vzdělávání opomíjený, což potvrzují i samotní studenti lékařských fakult. „Tématu hyperbarické medicíny jsme se ve škole dotkli v předmětech biofyzika, fyziologie a propedeutika,“ popsala své zkušenosti s výukou předmětu hyperbarické medicíny Amálie Kořistková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s tím, že studenti, kteří se chtěli oboru jednou prakticky věnovat, si museli podrobnější informace nastudovat sami.

Nově jim přitom v tomto studiu může pomoci speciální on-line vzdělávací platforma HYMON, která výuku hyperbarické medicíny zpřístupňuje jak medikům, tak studentům nelékařských studijních programů. „On-line platforma je navržena tak, aby studenti mohli studovat kdykoliv bez přímé přítomnosti vyučujícího. Připravili jsme sérii výukových videí, testů a doprovodných materiálů, které budou mít studenti neustále k dispozici,“ vysvětluje jeden z tvůrců projektu a jeho garant Mgr. Miroslav Rozložník, PhD., který na Lékařské fakultě Ostravské univerzitě, jako na jedné z mála škol v Česku, předmět hyperbarické medicíny přímo vyučuje.

Ve zvýšení počtu studentů, kteří se zajímají o hyperbarickou medicínu, doufá i primář Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava a zároveň jeden z řešitelů projektu MUDr. Michal Hájek, PhD.: „Pomocí hyperbarické oxygenoterapie dokážeme u některých pacientů dosáhnout lepších funkčních výsledků ve srovnání s běžně prováděnou klinickou praxí. Díky tomu se daří postižené navracet do běžného života rychleji a ve větším počtu, což má pochopitelně také nezanedbatelný ekonomický benefit pro celou naši společnost. Léčíme zde například pacienty s těžkými úrazy končetin, závažné otravy oxidem uhelnatým, nekrotizující infekce měkkých tkání, chronické záněty kostí, obtížně se hojící ulcerace, pacienty se závažnou poruchou sluchu, a mnoho dalších stavů. V této metodě vidím velký potenciál, jednak díky dynamice publikovaných odborných článků a prací prokazujících klinickou i nákladovou efektivitu této metody v širokém portfoliu odborností, jednak díky přesahu do oblastí jako je onkologie, traumatologie, ortopedie, diabetologie, ale i neurologie, algeziologie apod. A proto jsem nesmírně rád, že si na Ostravské univerzitě můžeme vychovávat odborníky i v této méně obvyklé lékařské specializaci. Věřím, že díky nové platformě se počet studentů tohoto předmětu ještě navýší.“ Centrum hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava je přitom jediným svého druhu na celé Moravě. Díky svému objemu si dodnes drží republikový primát. Léčit se do něj tak jezdí například i pacienti ze Zlínska, Olomoucka, celé Jižní Moravy nebo z Vysočiny.

Na vzdělávací on-line platformě pracovali experti všech tří výše zmíněných univerzit, kteří navrhli obsah výuky a její vhodnou formu. Technickou podporu studentům a vyučujícím pak zajistili programátoři. Vzdělávací platforma prošla i testovací fází. Do výuky byla nasazena v rámci předmětu Hyperbarická a potápěčská medicína v zimním semestru 2022/2023. Předmět absolvovalo celkem 50 studentů v české mutaci a 7 studentů v anglické mutaci. Ohlasy studentů byly přitom nesmírně pozitivní. „Studenti nejvíc ocenili dostupnost kvalitní výuky. Chválili si ale i její přehlednost, interaktivnost moderní vzhled a příjemné uživatelské rozhraní,“ říká garant projektu Miroslav Rozložník s tím, že vzdělávací platforma HYMON už je nově nedílnou součástí výuky na všech třech partnerských univerzitách v Brně, Ostravě i v Trenčíně. Hyperbarická medicína byla podle něj použita jako modelový předmět. V budoucnu by tak mohla být vzdělávací platforma využita i pro výuku jiných podobně málo dostupných předmětů.

Projekt „Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských odborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu“ s registračním číslem NFP304010AZF1 byl realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Zdroj: osu.cz

RELATED ARTICLES